Skip to content Skip to footer

Nepochopiteľná láska

Najobdivuhodnejšie na Bohu, ktorý sa stal človekom, je to, že za nás zomrel. Človek chápe, že musel byť vzkriesený, chápe tiež počiatok radikálneho vlastníctva všetkých vecí, ktorým je nanebovstúpenie, ale nepochopil by, nepredstavil by si a nikdy by nemohol predpokladať, že by za neho zomrel Boh. A toto spôsobuje v človeku nezmieriteľné pohnutie.

„Šimon, miluješ ma?“ To je obrovská morálna revolúcia, ktorú prinieslo kresťanstvo svetu: tá morálka je láska, ktorá sa snaží uplatniť, ktorá prosí, aby mohla milovať, ktorá vzýva, ktorá žobre.

„Kristova láska nás vedie k úsudku, že jeden zomrel za všetkých. Zomrel, aby už nežili sami sebe, ale tomu, ktorý za nich vstal z mŕtvych.“ Tak je mi znova povedané, že v utrpení, ktoré mi zviera srdce, som povolaný k ideálu, zatiaľ čo ja sa spaľujem túžbou, aby sa ten ideál uskutočnil v druhých.

Luigi Giussani

Zdroj:

BLAUMEISTER, H., GANDOLFO, T.: Jako si otec zamiloval mne… Nové město, Praha : 2010, s. 269.

Foto: Internet