Skip to content Skip to footer

Pohľad na manželstvo od študentov FF KU

V rámci Národného týždňa manželstva prebiehala na Filozofickej fakulte anketa, kde študenti vyjadrovali svoj postoj na myšlienku od Terézie Lenczovej, matke troch detí: „Manželstvo je jedinečný a výlučný vzťah, kde muž je oporou žene a žena inšpiráciou mužovi. Je to primárne vzťah priateľstva, ktoré dokáže veľa pochopiť a uniesť.“

 

Anketári vyzbierali 31 príspevkov. Uverejňujeme nasledujúce príspevky:

 

Minule som sa rozprával s jednou kamarátkou na tému manželstva. Jednoznačne zastávala názor: „Hlavné je, že sa majú radi”. Trochu som sa nad tým pousmial. Spýtala sa ma teda, že či nesúhlasím s tým, že láska stačí. Odpovedal som, že ak ide o naozajstnú lásku, tak áno. Pretože ozajstná Láska je On. (Števo, SJL -FIL)

 

Podľa mňa je to najkrajší dar človeka človeku. (Juraj, HIS – NV)

 

Manželstvo je pre mňa niečím krásnym, ktoré dáva životu väčší a hlbší význam. Je nerozlučiteľným zväzkom, uzavretý pred zrakom Boha. Obaja si sľúbia vernosť a oddanosť až do smrti. Dievča a chlapec sa stanú mužom a ženou a prijímajú tým zodpovednosť. Stanú sa jedným. V manželstve sa jeden druhému daruje, dávajú si dar čistoty. (Jana, SJL – NV)

 

„Boh  dokáže nádherne milovať a manželstvo stvoril preto, aby daroval tomuto svetu dennodenný živý, dýchajúci obraz najhlbšej intimity, ktorú túži prežívať so svojím ľudom. ÚŽASNÉ! Práve preto má manželstvo takú centrálnu úlohu. V istom zmysle ide o vášnivú hru o láske a jednote medzi Ježišom a jeho Milovanými. Práve to vám môže pomôcť plne pochopiť, prečo sa proti nemu  vyliala celá zúrivosť pekiel.” – z knihy Láska a vojna od Strasi a John Eldredge. Tento citát vyjadruje celú nádheru a podstatu manželstva. Odporúčam knižku, je veľkou inšpiráciou do manželstva. Na inom mieste sa dočítate: „Chcieť, aby manželstvo prekvitalo bez Boha, je ako žiadať strom, aby zakvitol bez slnka a vody.” (Simona, SJL-NV)

 

Manželstvo je podľa mňa každodenným rozhodnutím milovať toho druhého, vidieť jeho chyby a prijímať ich s láskou, byť priateľom tomu druhému, všímanie si toho druhého, jeho potreby, túžby. Manželstvo je spoločenstvom dvoch, ktorí sa stávajú chrámom božieho ducha, sú strechou domu, ktorý chráni deti.

(Petra, ANJ-SJL)

 

Manželstvo je nielen viac ako papier, dokonca je viac ako priateľstvo, je a má byť tým najhlbším priateľstvom, vzťahom medzi mužom a ženou, ktorí sa každý deň rozhodujú pre toho druhého a sú verní svojej voľbe a svojmu sľubu. Verím, že manželstvo môže byť krásne a prináša stabilitu do dnešnej spoločnosti, ktorá veľmi potrebuje zdravé manželstvá založené na dôvere, vernosti a nesebeckej láske. (Ján, Fil – Hi)

 

Veľmi sa teším na manželstvo, je to podľa mňa niečo krásne a neopísateľné, kedy sa v dôvere jeden človek môže darovať tomu druhému. Môže to byť miestom znamenie, ale naopak aj uzdravenia. Miestom nepochopenia, ale aj práve porozumenia. Keď muž a žena dajú priestor Bohu, aby prichádzal do ich manželstva, je to miestom nesebeckej lásky, ktorá dáva ŽIVOT. (Kristína, ANJ – SJL)

 

Manželstvo, niečo, čo chcem raz dosiahnuť. Mať muža, deti, rodinu. Mať v živote niekoho, o koho sa môžem oprieť, kto ma miluje, je to najkrajšie, čo od života môžem dostať. Za šťastné manželstvo sa však treba modliť, pretože v dnešnej dobe je stále viac a viac rozpadnutých manželstiev. Ľudia by sa mali zamyslieť a pochopiť, že manželstvo nie je len “papier”, ale je to dokonalá sviatosť, ktorú si treba vážiť a žiť podľa nej. (Mirka, SJL-NV)

 

(nakreslený trojuholník) muž – Boh – žena (v trojuholníku napísané: “Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá…. 1Kor 13) Manželstvo nie je len vzťah medzi mužom a ženou, ale potrebný je aj zjednocujúci prvok, ktorým je Boh. Manželstvo nie je vždy idylkou, ale je hlavne o pochopení toho druhého, o dôvere, mať rád druhého aj s nedostatkami … (Gabika – SJL-NV, Lenka – SJL-FIL, Petrana – SJL-FIL)