Skip to content Skip to footer

Pohľad na manželstvo od študentov PF KU

V Národnom týždni manželstva prebiehala aj na Pedagogickej fakulte anketa, kde študenti vyjadrovali svoj názor k myšlienke od Terézie Lenczovej, matke troch detí: „Manželstvo je jedinečný a výlučný vzťah, kde muž je oporou žene a žena inšpiráciou mužovi. Je to primárne vzťah priateľstva, ktoré dokáže veľa pochopiť a uniesť.“ Anketári ponúkajú tieto príspevky:

 

V súčasnosti pre mnoho párov znamená manželstvo len kúsok papiera, takto to začala chápať spoločnosť a núti ľudí pokračovať ďalej v tejto “pravde”. Bolo by správnym vykročením vpred aby sa opäť obnovili tradičné hodnoty manželstva, aké tu boli odjakživa. Zdravé, úprimné a rovnocenné manželstvo, rovnocenný vzťah oboch –  muža a ženy sú základné prvky správneho fungovania. Pochopenie, porozumenie a tolerancia sú živými a dôležitými bonusmi tejto životnej sviatosti. Pre niektorých je to forma otroctva, pre mnohých je to však výzva, obeta a správne rozhodnutie.  (Anonym PF)

 

Láska je voľba a vernosť voľbe, je to slobodný dar srdca. Jediná okolnosť, kedy čím viac dáš, tým viacej ti ostáva. Niečo fascinujúce. (Anonym PF)

 

Manželstvo je viacej ako priateľstvo. Manželstvo je láska, šťastie, spojenie dvoch ľudí. Je to porozumenie, dôvera, žiť v chorobe aj zdraví. Výsledkom manželstva je to, čo im behá doma po obývačke. Je to každodenné spolunažívanie. ( Anonym PF)

 

Som vydatá a viem, že opora musí byť vzájomná, pretože ako žena potrebuje oporu, aj muž nie je len pevná skala, ale aj táto skala môže prasknúť a vtedy tu musí byť oporou aj žena pre muža. Zvyšok myšlienky je presný, pretože priateľstvo je dôležité, lebo v starobe nám ostáva už len rozhovor, ktorý je primárny pre priateľstvo. A jedinečný vzťah je to určite, pretože je len jeden a je krásny a v tom je tá jedinečnosť. (Anonym PF)

 

Manželstvo je spojenie duše, mysle a tela muža a ženy, ktorí sú si navzájom oporou na ceste k Bohu. (Anonym PF)