Skip to content Skip to footer

Pohľad na manželstvo od študentov FZ KU

V Národnom týždni manželstva prebiehala na Fakulte zdravotníctva anketa, kde študenti vyjadrovali svoj názor k myšlienke od Terézie Lenczovej, matke troch detí: „Manželstvo je jedinečný a výlučný vzťah, kde muž je oporou žene a žena inšpiráciou mužovi. Je to primárne vzťah priateľstva, ktoré dokáže veľa pochopiť a uniesť.“ Študenti odpovedali nasledovne:

Manželstvo je pre mňa darom. Dar, ktorým Boh spája muža a ženu v jedno. Posilňuje, ochraňuje a posväcuje ich na spoločnej ceste. Je to sila priateľstva a lásky, ktorá dokáže prekonať všetky prekážky. Je  to spolunažívanie dvoch ľudí, ktorí sa majú radi, sú si vzájomne verní a rešpektujú sa. Tvoria základ na rozvoj rodiny a výchovu mladých ľudí k životu. Nie je to iba papier. Je to odovzdanie sa s otvoreným srdcom druhému človeku (2. r. Bc, OŠ).

Manželstvo by mal byť vzťah dvoch ľudí založený na priateľstve, dôvere a pochopení. Vo vzťahu by mal byť muž oporou žene, ktorá sa na neho môže kedykoľvek obrátiť a žena by mala motivovať muža na ich životnej ceste (1. r. Bc, OŠ).

Z pohľadu muža môžem potvrdiť, že muži potrebujú inšpiráciu a nič nedokáže inšpirovať lepšie, než ich žena. V inšpirácii nachádzajú všetko, vôľu a silu, aby dokázali byť žene skutočnou oporou. V takejto rovnováhe majú imunitu pre ďalšie dôležité veci (Martin, 1. r. Bc, Fyzio).

Podľa mňa manželstvo je oveľa viac ako len papier, je to niečo, čím si dokážu dvaja snúbenci preukázať, že sa milujú, chcú spolu kráčať na spoločnej ceste životom až do úplného konca. Chcú preukázať, že sa navzájom milujú a chcú svoju lásku spečatiť niečím oveľa silnejším ako je papier. Podľa mňa ten „papier“ je uzatvorená zmluva s Bohom, ktorý im má na spoločnej ceste pomáhať a riadiť ich kroky, aby smerovali k správnemu cieľu, ktorý určuje Boh. Je to jedinečný vzťah, kde muž je žene oporou v každej chvíli, ako si pred oltárom sľubovali. Žena má byť mužovi jeho inšpiráciou a ísť mu príkladom. Je to vzťah priateľstva, ktorý by mali jeden o druhom v stave manželskom  vedieť všetko, nemať žiadne tajomstvá a všetko by mali vzájomne zdieľať, byť jedným telom a jednou dušou. Aj keď to niekedy nie je prechádzka ružovou záhradou, no skutočná a pravdivá láska vo všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. A keď dokáže pár takto charakterizovať ich lásku, ktorá dokáže veľa pochopiť a uniesť, všetko vydržať , vo všetko dúfa a hlavne verí, že ich vzťah je jedinečný a pevný s Božou pomocou majú šťastie, ktoré majú len „tí“, ktorí  si to zaslúžia a úprimne si za tým a s čistým srdcom idú (Aďka,1. r. Bc, Fyzio).

Manželstvo je symbol trvalého puta nielen lásky ale aj priateľstva, vzájomného pochopenia, rešpektovania a tolerancie. V manželstve nie je len dôkazom papier, je dôkaz ako byť spolu po celý život, byť spojení viac ako slobodní kamaráti. Je to záväzok dôvery, porozumenia, chápania sa , hlavne dôkaz lásky, ktorá napriek všetkým prekážkam trvá a je rovnaká stále, nezhasne. Muž by mal byť oporou, ale žena inšpiráciou, niekedy to môže byť aj naopak. A mali by sa dopĺňať. Pre mňa to nie je len papier ale celoživotná cesta dvoch ľudí, ktorí spolu kráčajú a prekonávajú prekážky vonkajška (Zuzka, 2. r. Bc, Fyzio)

Manželstvo je jedinečné a ak v ňom naozaj všetko funguje, dokáže zniesť úplne všetko. Manželia musia byť navzájom odovzdaní a vážiť si jeden druhého. Vtedy sa dokážu dokonale dopĺňať, milovať a vytvoriť krásny pár. Tiež si myslím, že ako človek jednotlivec je bez Boha ničím, tak aj manželstvo je len papier, ak v ňom nevládne Kristova láska . Čo môžeme vidieť aj v dnešnom svete, kedy si manželia nevážia jeden druhého, preto je tak veľa rozvodov. Dnes sa manželstvá končia preto, lebo ľudia sú zvyknutí pokazené veci vyhodiť, nie opraviť (1.r. Bc, Fyzio).

Manželstvo je podľa mňa vzťah dvoch ľudí , ktorí sa učia žiť jeden pre druhého, obetovať sa. Je to vzťah, v ktorom spoločne rastieme v láske tak, že sme schopní budovať Božie kráľovstvo. Prakticky sa to prejaví plodením detí, aktívnym prístupom v spoločnosti (najlepšie spoločne)…Manželstvo je o darovaní seba tomu druhému. Do manželstva by sme mali vstupovať preto, že chceme robiť šťastného toho druhého (2. r. Bc, UZS).

Manželstvo je pre mňa viac ako len papier. Je to zväzok na celý život, preto je dôležité zvážiť jeho uzavretie. Ľudia sa musia dokonale poznať a navzájom si dôverovať, inak je celý vzťah aj manželstvo zbytočné (1. r. Bc, UZS).

Je to zväzok, ktorý Pán Boh požehnáva, stávajú sa neodlučiteľnými  Svojim sľubom si vyznávajú lásku, chcú vytvárať spolu spoločenstvo – rodinu, ku ktorej paria aj deti. Nie len odmietanie počatia  kvôli práci, vlastným túžbam. Muž má byť pre ženu rytierom, má o ňu bojovať v dobrom aj v zlom, byť oporou. Žena má byť láskavá, má byť jeho inšpiráciou pre život, skvelou matkou, Božou princeznou (1. r. Bc, LVM).