Skip to content Skip to footer

Duchovné slovko pre pedagógov Fakulty zdravotníctva

V utorok (17. 2. 2014) počas pedagogickej porady na Fakulte zdravotníctva KU zaznel formačný príhovor kňaza košickej diecézy PhDr. Petra Novysedláka, PhD., ktorý pôsobí ako kňaz a psychoterapeut.

 

Príhovor sa týkal aktuálnej témy dnešnej spoločnosti – úzkosť. Podľa výskumu Európskej únie 40% ľudí do 40 rokov trpí stavmi úzkostnej poruchy. Otec Peter priblížil dejiny pohľadov na úzkosť, načrtol spôsob riešenia spomínaných stavov, predstavil dvojice, s ktorými sa spája úzkosť. Úzkosť je sprievodcom života, súvisí s neistotou. Pomocou pri stavoch úzkosti je priestor dialógu, posolstvo kresťanskej nádeje v osobe Ježiša Krista. Duchovné slovko pre pedagógov Fakulty zdravotníctva bolo vzácnym príspevkom v osobnom živote i v pedagogickej praxi.