Skip to content Skip to footer

Škola rodiny: Ako vyplniť čas známosti?

Začal sa letný semester a aj v tomto semestri už začala škola rodiny. Cyklus prednášok zahájili manželia Jakubíkovci (12. 2. 2014), ktorí mladých študentov obohatili prednáškou o tom, ako správne naplniť čas známosti.

Ako sa pripraviť na manželstvo? Ako spoznať, že ten partner je ten pravý? Aj na tieto otázky sa nám snažili dať odpovede hlavne cez ich osobné svedectvo. Čas chodenia je najkrajším časom, je veľkým darom. Pripomenuli nám, že Boh dal každému človeku obrovský dar – slobodnú vôľu, a že každému z nás zapísal do srdca povolanie. Ak nás Boh povoláva do manželstva, vpísal do srdca meno toho, s ktorým nás chce obdarovať a našou úlohou je spoznať ho. V spoznávaní je potrebné kráčať pomaly, ale isto, kráčať s Bohom, a preto každý krok by mal byť s ním prediskutovaný. Vyzdvihli tri dôležité hodnoty, bez ktorých žiadny vzťah neobstojí: úprimnosť, dôvera a úcta. Taktiež hovorili, že čas chodenia je obdobím skúšok a úskalí, preto je dôležité, aby mladí tento čas podložili modlitbou a obetou. Aby vzťah obstál, je potrebné budovať a udržiavať tieto piliere lásky. Na čas chodenia je potrebné pripraviť sa, tak ako aj neskôr pripraviť sa na manželstvo. Táto príprava začína už dnes. Ak má byť dobrá, je dôležité, aby sme boli vždy otvorení k tomu druhému partnerovi  a budovali vzťah, ktorý je založený aj na vyšších hodnotách, na osobnom vzťahu s Ježišom Kristom.

Nakoniec manželia Jakubíkovci zdôraznili, že všetci mladí ľudia sú krásni a v hĺbke v srdci každého je skrytý Kristus, preto treba byť pozorným na to, aké šťastie si chceme v živote zvoliť a aby sme čas mladosti, čas spoznávania sa a chodenia naplno využili, a aby láska bola stále kreatívna, pretože nuda vzťah ubíja.

Barbora, FF KU