Skip to content Skip to footer

Púť zaľúbených v Šaštíne

V dňoch 14. – 16. februára sa v Šaštíne konala Púť zaľúbených. Tohtoročné motto bolo: “Stvorení pre lásku”. Zúčastnilo sa jej asi 120 párov a medzi nimi boli aj naši priatelia Mária Kuliačková a Jozef Fecenko. Jožkovi sme položili niekoľko otázok.

Z čoho pozostával program púte?

V centre každého dňa bola sv. omša. Zaujímavé boli svedectvá manželov, ktorí sa neváhali s nami podeliť s radosťami aj starosťami manželského života. Jedným z nich bol aj pán Richard Vašečka, ktorý sa tiež podelil so svojim svedectvom. Tiež bolo možné vypočuť si prednášku psychologičky na tému odpustenia a vzťahovej výchovy. Vzácnym hosťom bol prešovský pomocný biskup, vladyka Milan Lach, ktorý nás obohatil svojimi názormi a postrehmi v sobotňajšej diskusii a tiež bol hlavným celebrantom nedeľnej sv. omše.

Ako prežívate čistotu vo vašom vzťahu?

Snažíme sa hľadať dar v tom druhom a zároveň byť darom. Učí nás to pozerať sa na druhého s úctou i keď zápas o čistotu nie je jednoduchý. Dôležité je pozývať Boha do nášho vzťahu, ktorý sa buduje pravidelnou spoločnou modlitbou a prijímaním sviatostí. Vtedy máme zo vzťahu skutočnú radosť aj bez toho, aby sme spolu pred manželstvom intímne žili. Dôležitým okamihom púte bol pre mňa “sľub čistoty” so zapálenými sviečkami. Ide o sľub, ktorým sme sa zaviazali žiť predmanželskú čistotu.

Čo si z púte odnášaš?

Predovšetkým si odnášam prehĺbenie lásky vo vzťahu s Máriou a vo vzťahu s Bohom. Som plný nádeje do budúcnosti a povzbudený z ostatných párov, ktoré sa tiež rozhodli prežívať svoj vzťah naplno v láske bez toho, aby lásku ničili.

Darka FF, KU