Skip to content Skip to footer

Otcovo srdce

Pred pár mesiacmi som sa zúčastnil duchovných cvičení v Dolnom Kubíne, ktoré trvali šesť dní. Tieto duchovné cvičenia niesli názov – Otcove srdce. Celý týždeň sme prežili v chválach, prednáškach a modlitbách. Teraz sa chcem s vami o tom v krátkosti podeliť.

Podstatou všetkého bolo zakúsiť Božiu, Otcovu lásku vo svojom srdci. Všetci máme isto nejaké poznatky o viere, sv. Písme, troch Božských osobách (Otec, Syn a Duch Svätý). Je otázne, že či to čo poznáme, je aj ozajstným zakúšaním Božej lásky alebo je to len čistá teória, ktorá neprenikla do našich sŕdc. Hovorí sa, že najdlhšia cesta je medzi rozumom a srdcom. Jedným z darov, ktorý sme od Boha Otca dostali, je dar slobodne sa rozhodnúť. Náš nebeský Otec necháva všetko na nás. Je stále pri nás a čaká, či ho aj dnešný deň pozveme do svojho života, do všetkých činností, ktoré dnes vykonáme a či mu pritom dokážeme vzdať vďaku, chválu, prosbu a odprosenie. Mnohí žijeme v tzv. nereálnom a uponáhľanom svete. Nemáme čas jeden na druhého. Sme veľmi opantaní pozemskými vecami. Reálny svet je prežívať svoj život s Bohom, zakúšať jeho lásku, dôverovať mu, byť tu pre iných a dookola odpúšťať.

Tento život nie je len o našich mysliach, ale predovšetkým o našom srdci. Boh nám dal myseľ, ale jeho prvoradým cieľ je, stretnúť sa s každým jedným srdcom. Srdce je to, čo som. Moje srdce kontroluje moje správanie. Myseľ je ako malý PC, ktorý máme vo svojej hlave. Boh chce stále pracovať na našich srdciach, nechce to zjaviť pre náš intelekt, ale pre naše srdce. Boh nás chce zmeniť z vnútra von. Mnoho ľudí si zakladá na tom, koľko poznania nosia vo svojej hlave. Všetko je len o vzdelávaní. Aj keď vzdelávanie je dôležité, má to byť vyvážené. Sme stvorení na živý vzťah s nebeským Ockom. Všetko je to o Jeho a našom srdci. My nemáme intelektuálne vzťahy s našimi rodičmi, priateľmi, jednoducho ich máme radi. A oni majú radi nás. Kto z nás chce mať intelektuálny vzťah? Rodina, priatelia od nás chcú, aby sme im vedeli prejaviť úctu, radosť, pomoc, aby sme na nich „vylievali“ svoju lásku. My si ani neuvedomujeme, ako naša myseľ kontroluje náš život. Boh chce, aby sme žili z našich sŕdc. Stačí Mu iba otvoriť svoje srdce a On s ním spraví to, čo chce. Deň čo deň trvá tento proces. Jeho láska nás z vnútra premieňa. Netreba strácať čas a svoju energiu tým, že sa budeme snažiť pochopiť prečo nás Boh miluje. Lebo to nepochopíme nikdy. Strážme si svoje srdce, lebo ono je prameňom života. Život prúdi z našich sŕdc. My sme to, čo máme vo svojom srdci. To vytvára osobu, ktorou som. Všetko zlo, ktoré je vo svete, je zle zakorenené v našich srdciach. Keď nás niečo zraní, keď nás ľudia súdia, odmietnu. Kde máme tie znamenia? Spomienka je v hlave, ale zranenia sú v našich srdciach. A my všetci sme zraňovaní v našich životoch. My kresťania vieme ako sa máme správať podľa sv. Písma, vieme všetky veci, ktoré by sme nemali robiť, ale vieme aj veci, ktoré by sme mali robiť. Tak prečo tak často robíme zlo? V našich hlavách vieme všetko, čo by sme mali a nemali robiť, ale sú naše srdcia, ktoré kontrolujú naše správanie. Pokiaľ naše srdcia nie sú zasiahnuté Otcovou láskou, tak my sa nedokážeme zmeniť. Aj keď to niekedy fyzicky necítime, Boh chce a bude pracovať na našich srdciach, ak ho doň pozveme. Boh má stále nad všetkým kontrolu. Sme obklopení stresom, strachom. Boh nám chce priniesť pokoj a ten pokoj nám prinesie len poznanie, ktoré nie je v našej mysli, ale poznanie v našom srdci, osobná skúsenosť – sme milovaní. Každý z nás sme jedinečné Božie stvorenie. Nemáme sa snažiť podobať na niekoho iného, porovnávať sa. Nikto na tejto planéte nie je taký istý ako my. Všetci sme rozdielni.

Myslíme si, že Boh nepotrebuje naše dovolenie. Ale Boh nám dal dar slobodnej vôle, máme slobodu sa rozhodnúť, môžeme tento dar použiť dobrým alebo zlým spôsobom. Svet je plný ľudí, ktorí sa otočili chrbtom k Bohu. Môžeme úplne odísť a On nás nezastaví. Boh nás totiž nebude do ničoho tlačiť. My ľudia nie sme dokonalí, ale Boh áno, preto by nám mál byť najbližší. Aj keď prídu chvíle, kedy spadneš, Boh ťa miluje naďalej, Jeho láska sa nemení. On ťa už nemôže milovať viac, ani menej. Jeho láska je dokonalá práve v tejto chvíli.

Ľuboš, študent PF KU