Skip to content Skip to footer

Pochod za život z UPaC do Košíc

Minulý týždeň skupinka 20 študentov s koordinátormi priamo odpovedala na výzvu Národného pochodu za život. Hoci sme boli ubytovaní na okraji Košíc, na Obecnom úrade v Ťahanovciach sme mali dobré podmienky na prenocovanie v podobe veľkej priestrannej a vyhriatej zasadačky i kuchynky. Hneď po zložení ruksákov sme sa pobrali na šnúru okolo 20 workshopov, ktoré sme mohli po dvoch hodinách zmeniť. Workshopy mali fundovaných lektorov. Väčšina z nás si vybrala workshop pri o. Marekovi Iskrovi, ktorý vysvetľoval súvislosti a podstatu gender ideológie, zároveň načrtol východiská a odporučil vhodnú literatúru. Pred otváracou sv. omšou sme si vychutnali košickú študentskú pizzu. Otváraciu sv. omšu celebroval o. arc. Zvolenský, ktorý poukázal na symboliku názvu športovej haly, kde sa konala sv. omša – Infinity aréna, pochod za život je vecou večnosti. V nedeľu sme sa zúčastnili na sv. omši s našim diecéznym biskup Štefanom Sečkom na sídlisku Furča, kde sme v Kostole sv. Rodiny od miestneho pána farára dostali vrelé privítanie. Otec biskup vo svojom príhovore zdôraznil potrebu budovania konkrétnych vzťahov v rodine v duchu evanjelia, lebo toto je najlepšia manifestácia rodiny. Samotný pochod bol oslavou života v atmosfére radosti, moderných rytmov spojený s výzvami ku bedlivosti a angažovanosti k úcte voči životu. Do sprievodu sme si pripravili 5 m transparent, pri ktorom sme sa medzi sebou striedali. Sprievod bol spojený s priateľskými stretnutiami s absolventmi KU. Táto jedinečná akcia je prípravou na podobné reakcie v budúcnosti v našej spoločnosti.

Fotogalériu nájdete: TU

Autor: o. Róbert