Skip to content Skip to footer

Piatok 05.06.2020, Neopustiť trpiaceho Pána v maličkých, chorých a slabých

„Milovaný, ty si nasledoval moje učenie, spôsob života, plány, vieru, zhovievavosť, lásku, trpezlivosť, prenasledovania a utrpenia, ktoré ma stihli v Antiochii, Ikóniu a v Lystre. A aké prenasledovania som podstúpil!“ (2 Tim 3,10-11)

Apoštol Pavol v dnešnom úryvku z Druhého listu svojmu žiakovi Timotejovi vyjadruje duchovnú blízosť a spriaznenosť ich oboch, vzájomnú duchovnú spriaznenosť ich sŕdc. Verný žiak Timotej nasledoval svojho učiteľa Pavla na každom kroku, ale zvlášť v utrpení a v nemalom utrpení. A Timotej svojho učiteľa Pavla neopustil, neopustil ho aj napriek veľkým súženiam. Práve v ťažkostiach, v problémoch a v skúškach sa ukazujú naše charaktery a ukazuje sa aj skutočná kvalita nášho priateľstva, v súžení a v úzkostiach je preskúšaná aj naša viera.

Timotej neopustil apoštola Pavla ani vo veľkom súžení. A toto je aj veľkou túžbou pápeža Františka neopustiť trpiacich, chorých a tých, ktorí sú vytlačení na okraj spoločnosti, ale byť s nimi, mať s nimi súcit. Aj preto v mesiaci jún pápež František vyzýva k modlitbe „za všetkých trpiacich, aby našli posilu v Ježišovom Srdci”. V tomto roku si pripomíname storočnicu svätorečenia francúzskej rehoľníčky Margity Márie Alacoque, ktorá sa cez mystický dar videní Ježišovho Srdca stala šíriteľkou úcty k jeho milosrdnej láske.

V krátkom videu Apoštolátu modlitby na mesiac jún Svätý Otec hovorí:

„Mnoho ľudí trpí kvôli závažným ťažkostiam, ktoré znášajú. Môžeme im pomôcť sprevádzajúc ich po ceste plného spolucítenia, ktoré ľuďom premieňa život. Privádza ich ku Kristovmu Srdcu, ktoré nás všetkých prijíma v revolúcii nehy. Modlime sa, aby trpiaci našli cesty života, keď sa nechajú dotknúť Ježišovým Srdcom.“

Verný žiak Timotej neopustil svojho skvelého učiteľa Pavla, ktorý mu tak dôveroval. Náš Pán, ktorý nás nesmierne miluje a dôveruje nám, nás pozýva, aby sme ho verne nasledovali, aby sme sa ním inšpirovali a aby sme ho neopustili v trpiacich bratoch a sestrách, aby sme ho neopustili ani vo veľkých súženiach, kde môžeme čerpať silu z jeho milujúceho Božského srdca.

Text a foto: Jozef Žvanda

P.S.:

Foto zobrazuje sochu trpiacej matky dieťaťa, ktoré sa nemohlo narodiť. Unikátne dielo je výsledkom diplomovej práce absolventky Katolíckej univerzity v Ružomberku, rehoľnej sestry Rudolfy z Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok. Socha je umiestnená v parku pred budovou Katolíckej univerzity v Ružomberku na Hrabovskej ulici.