Skip to content Skip to footer

Pätnáste narodeniny

„Žatva je veľká…“ Slávime 15. výročie založenia Univerzitného pastoračného centra biskupa Jána Vojtaššáka. Obdobie od založenia UPaC tvorí  pomyselný lán pšenice, ktorí pozostáva  z klasov spolubratov – kňazov (jeden z nich je už pri Pánovi – P. Štefan Halienka, SJ), koordinátorov a spolupracovníkov z radov študentov  a zamestnancov Katolíckej univerzity v Ružomberku. Tento lán sa zväčšoval, dvíhal prostredníctvom dynamiky života v UPaC – boli  to rozličné akcie na univerzite i  mimo nej. Veľké rozvírenie pšeničného  lánu UPaC prinášali:  Akadem, Národné  stretnutia mládeže a Svetové dni mládeže. Preto život v UPaC si vyžadovala a vyžaduje veľa cestovať, vychádzať z pohodlia a zotrvať pri mladých a pozíciu na kolenách. Celá dynamika života  UpaC chce pomáhať spoznávať Krista a privádzať mladých ku Kristovi. Preto prosme Pána žatvy, aby požehnával tento lán pšenice, aby prinášal bohaté klasy pred Božou tvárou.“

o. Róbert Slotka

 

„Som už dvanásty rok v ÚPéCéčku a musím povedať, že je pre mňa veľkým darom. Mám tu možnosť prežívať veľkú pestrosť pastoračného pôsobenia. Počínajúc od jednoduchých rozhovorov , cez mnohé športové, kultúrne a vzdelávacie akcie, až po stretnutia pri liturgii. To všetko v prostredí univerzitného spoločenstva, ktoré ma pobáda neustále sa rozvíjať v ľudskosti i kňazstve. Za to všetko patrí vďaka mojim kolegom a spolubratom v kňazskej službe, najmä Róbertovi Slotkovi a Jozefovi Žvandovi, ale i ostatným, ktorý tu prežili s nami jeden alebo viac rokov. Ďakujem aj naším laickým spolupracovníkom, ktorých pomoc je málo docenená. Pri pätnástom výročí založenia UPaC si chcem spomenúť aj na množstvo študentov, pedagógov a ostatných zamestnancov Katolíckej univerzity, s ktorými ma spájajú mnohé nezabudnuteľné zážitky a dodnes živé priateľstvá. UPaC je pre mňa veľkým darom, lebo je to zvlášť požehnaným miestom a prostredím, kde môžem stretnúť človeka, v človeku Boha a v Bohu nájsť všetko, čo hľadám.“

o. Dušan Galica