Skip to content Skip to footer

32. nedeľa A 2017 – Desať stotín sekundy…

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová včera, v sobotu 11. novembra 2017, zvíťazila v úvodnom slalome Svetového pohára vo fínskom Levi, keď pred druhou lyžiarkou Mikaelou Shiffrinovou z USA v celkovom čase 1:49,98 zvíťazila o desať stotín sekundy.

10 stotín sekundy, koľko je to? Veľa či málo? Vo svete športu je to rozhodne dosť a Petre pomohlo k víťazstvu. Čo znamená v živote človeka desať stotín sekundy? Je to veľa či málo? Čo v živote človeka znamená 10 stotín sekundy? A čo znamená jedna sekunda, jedna minúta, jedna hodina, jeden deň, jeden týždeň, jeden mesiac, jeden rok, desať rokov, dvadsať rokov, tridsať, štyridsať, päťdesiat, šesťdesiat, sedemdesiat, osemdesiat, deväťdesiat, jedno storočie? Čo to v živote človeka znamená, je to veľa či málo? A čo je to v porovnaní s večnosťou? Ani päťdesiat ani sto rokov v porovnaní s večnosťou neznamenajú nič.

Čo znamená desať stotín sekundy pre večný život?

Náš pohľad na desať stotín sekundy, na minútu, rok či desať rokov alebo storočie sa však môže radikálne zmeniť, ak otázku postavíme ináč, ak sa nebudeme pýtať, čo je to v porovnaní s večnosťou, ale ak sa budeme pýtať takto: „Čo znamená desať stotín sekundy, jedna sekunda, jedna minúta, jeden rok, desať rokov môjho života pre večnosť? Znamená to veľa? Určite.  Každá stotina sekundy môjho, nášho života, ktorú nám dáva náš Pán k dispozícii, je časom spásy, je časom, keď ide o našu spásu a o spásu našich blízkych, keď ide o náš večný život. Každá stotina sekundy nášho života je milostivým časom, keď sa nám Boh dáva spoznať a túži po našich srdciach. A tak ako Boh v každej stotine sekundy nášho života veľmi túži po nás, po našich srdciach, tak je potrebné, aby aj naše srdcia, aby aj srdce každého z nás túžilo po Bohu a aby nepremeškalo ani stotinu sekundy. Takto dnes ospevuje svoju túžbu po Bohu Žalmista: „Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo; ako vyschnutá, pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svätyni a vidieť tvoju moc a slávu.“

Čo znamená nepremeškať ani stotinu sekundy v túžbe po Bohu?

Znamená to modliť sa? Znamená to navštevovať nedeľné Bohoslužby? Znamená to mať v úcte Pannu Máriu a svätých? Znamená to čítať Sväté písmo? Znamená to pomáhať chudobným, chorým a slabým? Znamená to podporovať cirkevné ustanovizne? Znamená to byť láskavým, milosrdným a obetavým človekom? Áno, určite toto všetko to znamená. Je tu však jeden háčik. Toto všetko by však neznamenalo nič, ak by nám v našej lampe náhle vyhaslo svetlo, lebo by nám chýbal olej. Ak by nám zhaslo svetlo milosti posväcujúcej, lebo sa nám pre náš ťažký hriech minul olej zmierenia s Bohom, vtedy toto všetko by neznamenalo nič a náš večný život by sme premárnili hoc aj v posledných desiatich stotinách sekundy nášho života. Čo by nám to osožilo, keby sme získali aj celý svet, ale svojej duši by sme na večné veky uškodili? Čo by nám to osožilo? Čo by sa stalo vtedy? „Vtedy príde ženích a povie nám: ,Veru, hovorím vám: Nepoznám vás´“, hovorí na záver dnešného podobenstva Ježiš.

Tak, ako sa hokej či futbal hrá do záverečného hvizdu rozhodcu, …

…tak sa aj náš život má žiť s pohľadom upretým na večnosť, vo svetle milosti posväcujúcej, do poslednej stotiny sekundy nášho života. Ak sa nám to s pomocou Božou podarí, potom aj o nás budú platiť úvodné slová z dnešného prvého čítania: „Múdrosť žiari a nevädne; ľahko ju zbadajú tí, čo ju milujú, nájdu ju tí, čo ju hľadajú.“

Slovenskej lyžiarke Petre Vlhovej úprimne blahoželáme. Veď aj vďaka jej včerajšiemu víťazstvu vo Svetovom pohári si aj my dnes môžeme lepšie uvedomiť svoju pozemskú cestu k večnému víťazstvu, kde ide o každú stotinu nášho života.

Jozef Žvanda

Foto: Internet