Skip to content Skip to footer

Otec biskup Tomáš Galis medzi nami

Na poslednej mládežníckej sv. omši (9. 12.) zavítal do nášho univerzitného spoločenstva žilinský diecézny biskup Tomáš Galis. Otec biskup nám na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie odovzdal hodnotný príhovor, sprítomnil nám Eucharistiu, požehnal a odovzdal sochu Panny Márie z Aparecidy.

 

Vo svojom príhovore sa venoval obsahu pravdy viery Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Najskôr dal spomínanú pravdu viery do súvislostí postupného vyhlasovania právd viery o Panne Márii: Panna Mária Bohorodička, Panna Mária vždy panna, Nepoškvrnené počatie Panny Márie a Nanebovzatie Panny Márie. Potom sa venoval posolstvu slávnosti, kde dal dôraz na Máriinu čistotu. Vyzval dievčatá, aby si vážili hodnotu čistoty, materstva a aby dvíhali svojimi postojmi čistoty chlapcov. Tieto jasné výzvy dal do kontextu pohľadov dnešnej doby. Na záver svojho príhovoru spomenul osobnú skúsenosť zo stretnutia s Matkou Terezou, ktorá ho pozvala, aby dal odpoveď na otázku: „Chceš nasledovať Ježiša?“ Otec biskup vysvetlil: „Keď sa k tomu rozhodneme, môžeme pozvať cez túto otázku k misii ďalšiu osobu.“

 

Po modlitbe po prijímaní o. biskup požehnal sochu Panny Márie z Aparecidy – Matky zjednocovania, ktorú si priniesol ako dar zo Svetových dní mládeže z Brazílie a odovzdal ju pre našu univerzitu do Kaplnky sv. Alberta. Pán rektor Tadeusz Zasepa sa v tejto súvislosti podelil o svoju skúsenosť z detstva, kde cez pohľad na obraz Panny Márie Czenstochovskej pochopil, že Panna Mária sa pozerá na každého z nás, je našou Matkou. Po sv. omši otec biskup odpovedal študentom na ich otázky.

 

História úcty k Božej Matke z Aparecidy siaha do roku 1717. Vtedy sa miestnym rybárom zachytila do siete soška Nepoškvrnenej Panny Márie, ktorej však chýbala hlava. Znovu spustili sieť do rieky Paraíba a vylovil aj hlavu sošky. Pätnásť rokov stála soška „Nájdenej“ Panny Márie, podľa významu slova „aparecida“ v dome jedného z rybárov, susedia začali k nemu prichádzať a modliť sa pred ňou. Úcta k Panne Márii sa tu hlboko zakorenila. V roku 1929 pápež Pius XI. vyhlásil Pannu Máriu z Aparecidy za „Kráľovnú a patrónku Brazílie“.

Prevzaté z http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20130724016 .

Autor: o. Róbert