Skip to content Skip to footer

O Anjeloch strážcoch

Je súčasťou našej kresťanskej viery, že vyznávame vieru v anjelov strážcov. Sú to nebeskí duchovia a sú prejavom Božej lásky voči človeku. Každý, kto prichádza na tento svet, dostáva do daru od Boha tohto strážcu, ktorý nad nim bdie, sprevádza a vedie ho.
Je pravda, že anjela strážcu nemôžeme vidieť, nemôžeme sa ho dotknúť a spoznáme ho až vo večnosti. Je tiež pravdou, že náš nebeský Otec ho poslal pred nami, aby chránil naše kroky. (Ex 23, 20) Anjel Strážca denne nad nami bdie, v spolupráci s Duchom Svätým nám vnuká dobré myšlienky a pôsobí aj na naše svedomie, vnútorný Boží hlas, aby sme neurobili to či ono, lebo by nám to mohlo ublížiť. Keby sme vedeli, koľkokrát nás už náš anjel strážny ochránil… A koľkokrát sa musel náš anjel strážca pri nás zapotiť… Koľkokrát sme, ako sa to hovorí, už pokúšali svoj osud a dali sme to len tak tak. Aj tam stál náš anjel strážca po našom boku. Niekedy sme možno niekam chceli cestovať, pre nás to bolo však nebezpečné, a tak sa nám náhle pokazilo auto, alebo sme nestihli vlak či autobus. Bývalý rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. Tadeusz Zasepa počas jednej zo svojich ciest v USA si na hotelovej izbe zabudol letenku. So svojim kolegom tak nemohli cestovať, a práve lietadlo, ktorým mali letieť, sa zrútilo a nik sa nezachránil. Oni dvaja však áno. Jednoducho preto, lebo zabudli na letenky. Či nemožno aj v tomto vidieť zázračné konanie anjela strážcu?
Niekedy sa nám nedarí a veci nejdú podľa našich predstáv. A my sme možno z toho aj nervózni. Nie, nemusí mať v tom prsty zlý duch, ktorý chce všetko dobré pokaziť a schválne nám často hádže polená pod nohy. Možno, že za tým, že nám veci nejdú podľa našich predstáv, môže byť práve náš anjel strážca. Niekedy nám spôsobuje nepríjemnosti len preto, aby nás chránil. Preto je tak veľmi potrebné zachovať si pokoj, keď nám veci nejdú, keď sa nám veci kazia.
Nuž potrebujeme byť Bohu vďační za dar anjelov strážcov. Potrebujeme sa k ním modliť a prosiť ich o pomoc. Potrebujeme načúvať hlasu svojho svedomia. Potrebujeme si zachovať pokoj, keď veci nejdú podľa našich predstáv a aj my sa máme stať anjelmi strážnymi pre našich bratov a sestry. Veď Boh nad nami bdie aj takýmto spôsobom, dal nám anjelov strážcov.
Nuž a teraz sa môžeme ešte v krátkosti pomodliť modlitbu k anjelovi strážcovi:
“Anjel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj. Aby som vždy, v každej chvíli, viedol život Bohu milý. A tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen.” 
Jozef Žvanda
Foto: Internet