Skip to content Skip to footer

Nuž, dajme mladým rybu zadarmo… Slovo z Kaplnky, Sv. Barnabáš, 11.06.2018, Mt 10,7-138

Stačí dať človeku do rúk rybu, aby sa nasýtil? A čo ak bude opäť hladný, čo potom? Dáme mu do rúk ďalšiu rybu a potom ďalšiu? A bude si tu rybu vôbec vážiť? Vážia si ľudia veci, ktoré dostali zadarmo? Nie je dôležitejšie dať človeku do rúk udicu a naučiť ho chytať ryby, naučiť ho pracovať?

A stačí dať človeku iba lieky a problém chorôb bude zažehnaný?

A stačí naučiť naše deti a mládež iba ovládať technológie a rozumieť im a máme zaručenú budúcnosť a hospodársky rast?

Už je to dávnejšie, čo sa mi dostal do rúk článok – rozhovor s lekárom pochádzajúcim z Teheránu, ktorý v africkom Zaire objavil AIDS a vďaka ktorého výskumom sa podarilo zachrániť život päťdesiatim miliónom deťom. Volá sa Farzin Davachi a na otázku novinára: „Pomáhate ľuďom. Ako sa vám žije vo svete, kde to nie je priveľmi „in“, odpovedá: „Dobré vlastnosti sa stále oceňujú, ale problém je, že svet prechádza duchovnou a morálnou krízou. Existuje veľa chorôb spoločnosti a ja som presvedčený, že na to aby sme ich odstránili, potrebujeme uskutočniť zásadnú zmenu v ľudskom správaní. Nijaká vakcína tu nepomôže, injekcie a skalpely sú nanič, potrebujeme tu celkové riešenie. Ak máte morálnu a duchovnú krízu, potrebujete morálne a duchovné riešenia. Potrebujeme základnú zmenu ľudského správania a tá pochádza zo vzdelávania.“

Dnes slávime spomienku na sv. apoštola Barnabáša, o ktorom v Skutkoch Apoštolov čítame: „…on bol muž dobrý, plný Ducha Svätého a viery.“  Pôvodne meno Jozef mu zamenili za meno „Barnabáš“, čo znamená „syn útechy – syn potešenia“ a dostal ho preto, lebo mal osobitný dar iných potešovať. Aj keď Barnabáš nepatril medzi Ježišových dvanástich učeníkov, predsa sa nazýva apoštolom, lebo sa s ostatnými apoštolmi veľmi pričinil o rozšírenie Kristovej cirkvi na zemi. Bol to Barnabáš, ktorý predal svoj majetok a získané prostriedky venoval apoštolom. Bol to Barnabáš, ktorý vyhľadal Šavla, priviedol ho k apoštolom a vydal o ňom svedectvo.

Aj na tomto dnešnom svätcovi sa potvrdzuje neustála výzva hlásania evanjelia: „Choďte a hlásajte: Priblížilo sa Božie kráľovstvo.“ Evanjelium pozitívne formuje srdce človeka. Kristovo evanjelium pozýva slúžiť aj tým najmenším, vyzýva budovať spiritualitu spoločenstva, prikazuje milovať aj svojich nepriateľov a vysvetľuje, že milovať znamená obetovať svoj život. Evanjelium sformovalo srdce Barnabáša, na milujúce srdce, ktoré si všimlo opusteného Šavla a priviedlo ho k dvanástim.

Nuž stačí dať človeku rybu, či „premakané“ technológie a všetko bude OK? Nie, nebude to OK, vraví MUDr. Farzin Davachi, nebude to OK, lebo na morálnu krízu, ktorá sa nás všetkých hlboko dotýka, pomôžu iba morálne a duchovné riešenia. A či jestvuje nejaké lepšie morálne a duchovné riešenie, ako je Evanjelium? Aj preto dnešná Ježišova výzva: „Choďte a hlásajte: Priblížilo sa nebeské kráľovstvo!“, je viac ako aktuálna.

Jozef Žvanda

Foto: Internet