Skip to content Skip to footer

Nové kňazské povolania z Katolíckej univerzity v Ružomberku

V sobotu 9. júna 2018, na spomienku Nepoškvrneného srdca panny Márie, sa v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave konala kňazská a diakonská vysviacka, ktorá je tak pre kňazov ako aj pre veriacich jedným z najväčších sviatkov celej diecézy.

V túto sobotu počas eucharistického slávenia prijali z rúk rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika sviatosť diakonátu traja kandidáti: Štefan Baláž, Matúš Boháčik a Róbert Likavčan. Sviatosť kňazstva prijal jeden kandidát: Peter Kovalič. Rožňavská diecéza, ale aj celá Cirkev majú veľkú radosť z nových robotníkov v Pánovej vinici.

Jeden z novo vysvätených diakonov rožňavskej diecézy Róbert Likavčan je zároveň absolventom doktorandského štúdia na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku. A tak radosť z nových diakonov a kňazov opäť po roku zažíva aj Katolícka univerzita v Ružomberku (KU). Pred rokom prijali Pánovu výzvu nasledovať ho a celkom sa mu zasvätili traja absolventi našej Alma Mater pod Čebraťom: Vladimír Bača a Filip Orolovský pre spišskú diecézu a Martin Bunda pre rožňavskú diecézu. Vo štvrtok 14. júna 2018 príjme z rúk spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku diakonské svätenie Patrik Mitura, ktorý v Ružomberku na Filozofickej fakulte KU (FF KU) absolvoval dva roky v odbore Slovenský jazyk a kultúra. V sobotu 16. júna 2018 bude v Žiline dopoludnia o 10.00 vysvätený za kňaza pedagóg FF KU, Ivan Moďoroši, PhD. O dva týždne 23. júna 2018 príjme v Brne kňazské svätenie premonštrát Jána Lajčiak, dvojnásobný absolvent Bc. štúdia na PF KU v Ružomberku.

Nuž máme veľký dôvod k radosti. Naozaj sa nám treba radovať, že Katolícka univerzita v Ružomberku zo svojich študentov a profesorov vychováva aj nových robotníkov do Pánovej vinice, a tak úžasne slúži Cirkvi, národu, Európe a svetu.

Nech je zato oslávený Pán!

Jozef Žvanda

Foto: http://www.burv.sk

Róbert Likavčan, diakon