Skip to content Skip to footer

Nedeľa Krista Kráľa 2018. Pritiahni si nás k sebe, Ježišu Kráľu! (Jn 18, 33-37)

Nedeľa Krista Kráľa – Kristus Kráľ, aký má význam pre nás, zvlášť v súvislosti s našim životom a aj so sv. Katarínou Alexandrijskou, na ktorú si pri liturgii spomíname vždy 25. novembra, čo je práve dnes?

V dnešnom evanjeliu Ježiš je zatknutý a stojí pred Pilátom, ktorý ho vypočúva. Nakoniec sa ho Pilát neisto pýta? „Tak predsa si kráľ?“ Ježiš odpovedá: „Sám hovoríš,  že som kráľ. Ja som sa nato narodil a nato som prišiel,  aby som vydal svedectvo pravde. Každý,  kto je z pravdy, počúva môj hlas.“ Ale rozumie tomu Pilát?

„Tak predsa si kráľ?“, pýta sa neistý Pilát. A ak si kráľ,  tak potom, kde je tvoje kráľovstvo, kde je tvoje služobníctvo, kde sú tvoji vojaci, ktorí ťa budú brániť? Kde je tvoj vznešený odev, zlaté prstene a náramky? Kde sú všetci? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Prečo? Čo si vykonal, čo si to za kráľa, taký bezmocný kráľ?

„Čo si to za kráľa?“ nezaznieva to aj v hlase dnešných dní? „Čo si to za kráľa,  čo si to za človeka? Pozri, ako žiješ, veď nemáš nič.“ „Čakáme tretie dieťa!“ „To nemyslíš vážne v dnešnej dobe a tri deti? Čo si to za človeka.“ „Už s ňou chodím tretí mesiac a darí sa nám žiť čistý vzťah.“ „Čože, vy ste spolu ešte nespali? Čo si to za človeka.“ „Ešte si sa s ňou nerozviedol? Čudujem sa ti, čo si to za človeka.“ „A koľko má pápež divízii?“, pýta sa Stalin. Nuž, čo si to za kráľa, čo si to za človeka?

Iný kráľ. Áno, mohli by sme ho pokojne nazvať kráľom. Koho? Kto ním nie je. Farzin Davachi. Pochádza z Libanonu, je lekárom a od roku 1978 sa vďaka jeho výskumom podarilo zachrániť život päťdesiatim miliónom detí. Bol jedným z prvých lekárov, ktorí v africkom Zaire objavil chorých na AIDS. Keď sa ho novinári pýtali, prečo aj dnes tak veľa ľudí zomiera na epidémie, odpovedal: „Dve miliardy ľudí na svete nemá základné ľudské práva, vzdelávanie, zdravotnícku starostlivosť, potraviny a čistú vodu, a pritom 225 najbohatších ľudí sveta nahromadilo majetok v hodnote 1 bilióna dolárov,  čo je tisíc miliárd. Stačilo by 40 miliárd,  aby sa všetkým ľuďom na svete tieto štyri práva zabezpečili. Dnes vlastníme moderné vakcíny a lieky, ktoré môžu rýchlo pomôcť človeku. Ale napriek všetkému, choroby a epidémie sa šíria ďalej. Preto samotné vlastnenie technológii, liekov či vakcín ešte na odstránenie chorôb nestačí. V dnešnom svete máme iný problém, máme morálnu krízu. Na riešenie morálnej krízy potrebujeme morálne riešenie. Musí sa to uskutočniť prostredníctvom vzdelávania detí. Školy aj univerzity musia produkovať morálnych vodcov. Nestačí mať len učebnice, musíte mať morálnych vodcov vo všetkých oblastiach. Deti všetkých krajín, všetkých kultúr, tradícií, náboženstiev, národov, všetkých ľudí na svete treba učiť čestnosti, pravdovravnosti, dôveryhodnosti, láskavosti, jednote, spravodlivosti, nestrannosti, súcitu, štedrosti, úcte, tvorivosti, snahe o najlepšie výsledky,“ dodáva doktor Farzin Davachi, lekár, zbožný moslim.

„Tak predsa si kráľ?“ Áno, Ježiš je kráľ. On je však iný kráľ. „On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia, lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstvá, kniežatstvá aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. On je hlavou tela, Cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo. Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi,“ píše apoštol Pavol v Liste Kolosanom (Kol 1, 15-20). On je Boží Syn, Baránok Boží, ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov. On je ten, ktorý prináša náročné riešenia, morálne riešenia, riešenie seba darujúcou sa láskou, on je ten, ktorého uvidí každé oko, aj tí,  čo ho prebodli. On je Alfa a Omega, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde.

On je ten, ktorý inšpiroval sv. Katarínu  Alexandrijskú. On ju zasiahol svojou krásou, čistotou a nevinnosťou, tak ako to vyspievala nevesta z Piesne piesni: „Na svojom lôžku hľadala som toho, ktorého moja duša miluje. Hľadala som ho, ale nenašla“, (Pies 3, 1). Mladá Katarína z Alexandrie potom, čo získala vynikajúce vzdelanie, spoznala Krista a stala sa kresťankou. Odmietla sobáš s miestodržiteľom Maxenciom, ktorý jej ponúkal slávu, moc a peniaze, no jeho ruky boli plné krvi nevinných kresťanov, ktorých pozabíjal. Veď ona už patrila inému Kráľovi. Nahnevaný cisár si najal 50 vzdelaných mužov,  aby jej vieru vyvrátili, no nakoniec sa aj oni stali kresťanmi. To cisára Maxencia rozzúrilo ešte viac. Nechal ju mučiť na kolese, na ktorom boli upevnené aj nože. A keď sa to rozpadlo, nakoniec ju nechal sťať. Múdra panna a mučenica sv. Katarína Alexandrijská sa tak stala vzorom premnohých iných mladých ľudí. Kristus kráľ, ten ktorým Pilát pohrdol, aj dnes priťahuje mnohých mladých ľudí, lebo podľa slov Jacka Maritaina: „Krása má snahu priťahovať k Bohu.“

„Tak predsa si kráľ?“, pýta sa posmešne Pilát Ježiša. „Tak predsa si kráľ?“ Áno, Kristus je ozajstný Kráľ, Kristus Kráľ. Kto ho prijme za svojho kráľa, ten s ním bude raz kraľovať na veky. Aby ho objavili naše deti a mládež, aby ho spoznali v každom prichádzajúcom človeku, aby ho spoznali v Božom slove a v Eucharistii, ako to povedal kráľ, lekár Farzin Davachi, deti treba učiť: čestnosti, pravdovravnosti, dôveryhodnosti, láskavosti, jednote, spravodlivosti, nestrannosti, súcitu, štedrosti, úcte, tvorivosti, snahe o najlepšie výsledky. Deti treba učiť modliť sa.

Kriste, Kráľ kráľov a Pán pánov, prosíme, priťahuj nás k sebe svojou krásou a nevinnosťou, lebo krása má snahu priťahovať, priťahovať k Bohu. Pritiahni si nás k sebe, Ježišu Kráľu!

Jozef Žvanda

Foto: Internet