Skip to content Skip to footer

144.000 vykúpených. Zmestím sa do tohto počtu aj ja? Pondelok, 26.11.2018

V dnešnom úryvku zo Zjavenia apoštola Jána čítame: „Ja, Ján, som videl, a hľa, Baránok stál na vrchu Sion a s ním stoštyridsaťštyritisíc tých, čo mali na čele napísané jeho meno a meno jeho Otca“ (Zjv 14, 1-5).

144.000 vykúpených z ľudí ako prvotiny Bohu a Baránkovi? Iba 144.000 vykúpených, ako to niektorí tvrdia? Ale veď koľko ľudí tu na zemi žije len dnes, koľko tu statočných ľudí žilo počas dvoj tisícročných dejín Cirkvi? A čo s nimi, čo bude so mnou, čo bude s mojimi blízkymi, budeme vykúpení?

Číslo 144.000 má v sebe hlbokú symboliku, podobne ako celá Kniha Zjavenia apoštola Jána, podobne ako mnoho udalostí vo Svätom písme. V číslo 144.000 ak si na chvíľu odmyslíme nuly, nájdeme násobok čísel: 12 krát 12= 144. A číslo 12 už trocha poznáme. Poznáme ho ako počet kmeňov Izraela. Je to aj počet Ježišových apoštolov. Rok má 12 mesiacov. Nuž 12 krát 12 je rečou svätopiscov, ktorí ak chcú niečo zvýrazniť, tak to zvýraznia povedzme takto: 12 krát 12 = 144. Dvanásť znamená celok, úplnosť a tie nuly to ešte zvýrazňujú. 12 krát 12 = 144 + 000 =144.000 symbolizuje nespočítateľné počty vykúpených zo všetkých kmeňov a národov, zo všetkých čias. A budú tam aj tí, ktorí HO – Baránka prebodli. Keď sa im potom otvorili oči hlboko zaplakali tak, ako Šimon Peter. Budú tam mnohí zo všetkých strán a kútov. A chcem tam byť aj ja, aj moji blízki, aj moji najbližší.

Áno, medzi tými 144.000-cmi môžem byť aj ja. Môžem byť tam aj ja, ak na mojom čele bude napísané jeho meno, Baránkovo meno a jeho Otca. Jeho meno mi bolo napísané na čelo pri krste. Jeho meno mi už nikdy nezmizne, mojou úlohou je však ešte toto meno svojim životom potvrdiť. Ako? Ak svoj život naplním láskou, milosrdenstvom a úctou. Ak môj život sa bude volať úcta, úcta voči Bohu, úcta voči človeku a úcta voči prírode. A potom, ak vo svojom živote nedám nikomu a ničomu prednosť pred Bohom tak, ako to urobila chudobná vdova, keď vhodila posledné dve mince do chrámovej pokladnice. Vdova sa vtedy úplne oslobodila, aby už navždy patrila Pánovi, aby na jej čelo mohol napísať svoje meno. Ak budem slobodný a prázdny od seba, aby ma mohol naplniť Boh.

Teda 144.000. Áno, je tu miesto aj pre mňa. A preto si chcem chrániť Ježišovo meno napísané na mojom čele a v mojom srdci. Aj preto sa volám kresťan, aj preto znie moje meno: úcta.

Jozef Žvanda

Foto: Internet