Skip to content Skip to footer

Nedá sa žiť bez pravdy

2. novembra si okrem všetkých zosnulých pripomíname deti, ktoré boli odmietnuté pod srdcom matky, zabité potratom.

Pred týždňom som mal príležitosť slúžiť sv. omšu v spoločenstve manželov Ligy pár páru. Na ich jedinečnom, medzinárodnom stretnutí manželov z Čiech a Slovenska sa zúčastnilo na Škutovkách pri Liptovskej Osade okolo 40 manželských párov s deťmi. Sv. omša bola nesená v slávnostnom duchu a boli do nej zapojené talenty celej skupiny. Pri spoločnom obede som mal možnosť spoznať niektoré manželské páry. Pozorne som sa započúval do životného príbehu sedemdesiat ročného muža Dávida Prentisa za Anglicka, za ktorým som súbežne vnímal príbeh sv. Augustína, ktorý bol hľadačom Pravdy. Dávid pochádzal z Anglicka, evanjelickú teológiu študoval v Nemecku a tam pôsobil ako evanjelický pastor, kde sa oženil. Potom sa presťahovali do Škótska, kde sa začal viac zapájať do pro life aktivít. Vo vlastnom zbore pastorov nemal porozumenie pre úctu k životu od počatia, o čom poznamenal: „O Božích príkazoch nemôžeme hlasovať!“ V manželskom živote s manželkou skúsili cestu antikoncepcie, ktorá bola pretláčaná v západnej Európe. Pomerne skoro spoznali slepú uličky, do ktorej sa dostávali. To, čo David hlboko v srdci prežíval o úcte k životu, o manželstve a sexualite, nachádzal jasne zachytené v učení katolíckej cirkvi. Preto uvažoval o konverzii. Nechcel však prestúpiť sám, preto po čase modlitby a spoločných rozhovoroch s manželskou a deťmi, vstúpili do katolíckej cirkvi. Napriek tomu, že vníma v katolíckej cirkvi nedostatky jej členov, verí, že katolícka cirkev je svätá. Aktívne sa zapája do šírenia úcty k životu tým, že spolu s manželkou školia manželské lektorské páry do prirodzených metód plánovania rodičovstva.

Tento príbeh nám môže priniesť potrebné svetlo, aby si vážili hodnotu učenia viery a dokázali sa patrične nasadiť za úctu k životu, hodnotu rodiny a manželstva.

Autor: o. Róbert