Skip to content Skip to footer

Na slávnosť Všetkých svätých 2020

„Túžia po nás svätí, a my si to nevážime“
(Svätý Bernard)

„Každý veriaci by mal mať svätca, ktorý mu bude taký blízky ako člen rodiny“,  vyslovil sa emeritný pápež Benedikt XVI. na generálnej audiencii 25. augusta 2010. Tým  nás všetkých pozval k tomu, aby sme viac poznávali životy svätých a vybrali si z nich niekoho veľmi blízkeho v istote, že svätí sú dobrými vodcami k väčšej láske k Pánovi a zároveň cennou pomocou pre ľudský i kresťanský rast.

Pápež František pekne vyjadril, že svätosť znamená:  „Žiť v plnom spoločenstve s Bohom už teraz, počas nášho pozemského putovania.“ „Je pravda, že sa cítime unavení z namáhavej cesty, ale nádej nám dáva silu ísť ďalej. Keď hľadíme na život svätých, povzbudzuje nás to     k ich napodobňovaniu. Medzi nimi je veľa svedkov tzv. svätosti vedľajších dverí, tých, ktorí žijú medzi nami a sú odrazom Božej prítomnosti“ (1. novembra 2019). Pri inej príležitosti povedal: „Svätosť predstavuje cestu, ktorá nás privedie ku stretnutiu s Bohom. Jedine táto cesta nás zachráni pred zničením, devastáciou zeme, stvorenia, morálky, dejín, rodiny, všetkého.“

Svätosť patrí k podstate Cirkvi, je jej DNA, pretože Cirkev je mystickým telom Kristovým, aj keď sú niektorí jej členovia hriešni. Je povolaná odrážať Kristovu tvár, pretože je jeho nevestou. Práve svätí sú opravdivými deťmi Cirkvi, a nielen tí, ktorí sú kanonizovaní či blahoslavení, ale všetci, ktorí sa rozhodli nasledovať radikálne Ježiša Krista a jeho evanjelium a urobili z neho, bez váhania a kompromisov, dôvod svojho života a zo svätosti životný program. Svätí sú živým evanjeliom, Kristovým svetlom osvecujúcim svet, jeho vôňou príjemnou tým, čo idú cestou spásy, ale vôňou smrti tým, čo idú do záhuby ( porov. 2 Kor 2, 15). Svätí majú nesmierny dosah na Cirkev i celú spoločnosť. Pripomeňme si svätého Františka z Assisi, „chudáčika“ žijúceho v trinástom storočí, ktorý neprestáva ovplyvňovať nielen mládež dvadsiateho prvého storočia, ale aj hlavy Cirkvi, pretože prijal evanjelium a Ježiša Krista radikálne bez kompromisov.

Pápež, sv. Ján Pavol II., zdôrazňoval, že: „Práve svätí boli opravdivými tvorcami ľudských dejín, pretože, ako Ježiš, prinášali so sebou a dávali život, a to v hojnosti, na rozdiel od zlodeja, ktorý život ničí (porov. Jn 10, 10). Svätí sú výzvou, aby sa ľudia obrátili k Bohu. Preto“, pokračoval, „svätosť nie je luxus niektorých, ale povinnosť všetkých členov Cirkvi.“ Tento istý pápež, dnes už aj vyhlásený za svätého, poukázal dokonca na to, že cestou Cirkvi v treťom tisícročí je práve svätosť.

Návod blahoslaveného Karola Acutisa na dosiahnutie svätosti:

Nedávno bol blahorečený sympatický a talentovaný mladík našich čias, Karol Acutis (1991-2006). Je veľkým príkladom osobitne pre mladých. Popri svojich mnohostranných záujmoch, z ktorých na prvom mieste bola informatika, sa venoval aj katechéze. V jej rámci sa často venoval téme svätosti. Hovorieval, že: „Cesta svätosti je pre všetkých, všetci sa rodíme ako originály, ale mnohí zomierajú ako kópie, pretože nežijú podľa jedinečného plánu spásy, ktorý má Boh pre každého. Ak neuvádzame do života tento plán, riskujeme, že sa staneme fotokópiami niekoho alebo niečoho, kým nie sme my a strácame zo zreteľa cieľ svojho života.“

Karolove slová i príklad života sú dôležité ako pozvanie ku svätosti pre súčasnú mládež, pretože ukazujú jednoduchú, rýchlu a jasnú cestu – diaľnicu. Pre svoje katechézy si zostavil „návod“ na to, ako sa stať svätým:

„Chcem sa ti zveriť s niekoľkými mojimi špeciálnymi tajomstvami, ktoré ti pomôžu dosiahnuť rýchle cieľ svätosti“, zveroval sa počas nich:

  • Treba to chcieť celým srdcom, a ak po tom netúžiš, naliehavo o to pros Pána.
  • Snaž sa ísť každý deň na svätú omšu a sväté prijímanie.
  • Ak sa ti dá, choď aspoň na chvíľku na eucharistickú adoráciu, kde je Ježiš skutočne prítomný, tak uvidíš, ako vzrastie tvoja úroveň svätosti.
  • Každý deň sa pomodli svätý ruženec.
  • Každý deň si prečítaj úryvok zo Svätého Písma.
  • Ak sa ti dá, spovedaj sa každý týždeň aj zo všedných hriechov.
  • Rob si často predsavzatia a kvietky Pánu Ježišovi a Panne Márii, aby si pomohol iným.
  • Žiadaj o pomoc svojho anjela strážcu, ktorý sa má stať tvojím najlepším priateľom.
  • Aj ty sa môžeš a máš stať svätým.

Ku svätosti patrí neodmysliteľne aj radosť a prívetivosť. Keď bol svätý Damián de Veuster malým chlapcom, jeho otec ho vychovával k veselosti slovami: „Keď sa pobožný človek mračí, vtedy svätosť v jeho srdci kysne.“ Svedčia o tom aj milé a usmiate tváre nielen na svätých obrázkoch, ale aj tie, ktoré denne stretáme na svojich životných cestách.

Svätosť, t. j. spoločenstvo s Bohom, ku ktorému sme pozvaní, je zaručene najkrajší cieľ nášho života. Na záver ponúkame otázku, ktorú si kedysi položil mladý, hriešny a predsa budúci velikán svätosti, svätý Augustín: „Mohli to toľkí a toľké, prečo nie ty?“

 

s. Margita, OSF, ThLic. PaedDr. Anna Baroková, PhD.

Foto: Internet, Fra Angelico,

Zdroje:

 

LETHEL, F. M.: Teológia svätých. O pozvaní všetkých veriacich v Krista ku svätosti. Prešov, VMV 2014.

MARTINS, J. S. Card.: La santitá in un mondo che cambia. Cittá del Vaticano, LEV 2017.

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2018-11/anjel-pana-papez-frantisek-vsetkych-svatych-beh-don-bosco.html

https://www.carloacutis.com/