Skip to content Skip to footer

Na Katolíckej univerzite v týchto dňoch výkrik solidarity

V stredu 14. decembra 2016 večer o 19.00 v Aule Jána Pavla II., tu u nás na Katolíckej univerzite v Ružomberku, ponúkli naši študenti univerzitnému spoločenstvu, ale aj blízkemu okoliu, divadelné predstavenie od Charlesa Dickensa pod názvom Vianočná koleda.

Divadelnú hru  študenti veľmi dobre zvládli a skvele interpretovali myšlienku autora, ktorý poukazuje na vnútornú tragédiu sebca, egoistu, ktorý žije len sám pre seba, ktorý  nikoho neuznáva, jedine samého seba. Ako smutne zaznieva myšlienka, niekoľkokrát opakovaná v divadelnom predstavení: „Chudobný človek, ktorý nemá peniaze, ešte chudobnejší je ten, ktorý nemá priateľov, no najchudobnejší je ten, ktorý nemá srdce.“ Hra sa však nekončí smútkom. Spomínaný boháč a sebec v jednej osobe vďaka okolnostiam života postupne prechádza vnútornou premenou, aby sa napokon stal úplne novým, radostným, štedrým a žičlivým človekom. Nakoniec o tomto človeku platia slová z dnešného prvého čítania v  piatok po tretej adventnej nedeli: „Toto hovorí Pán: ,Zachovajte právo, konajte spravodlivo, lebo je blízko moja spása, už príde, aj moja spravodlivosť, už sa zjaví.´ Blažený muž, ktorý takto robí…“ (Iz 56, 1-2).

Blažený muž, ktorý takto robí…

Tieto slová však patria aj našim študentom. Prečo? Nielen pre skvelú interpretáciu divadelnej hry, nielen preto, že nás všetkých voviedli do uvažovania, či sa v spomínanom sebcovi boháčovi náhodou nevidíme aj my. Divadelné predstavenie malo ešte pridanú hodnotu. V podstate išlo o benefičnú akciu. Študenti vyzbieranými finančnými prostriedkami chcú takýmto spôsobom prispieť k oprave Oravského centra mládeže, ktoré pre niekoľkými týždňami, žiaľ, skončilo popolom. Divadelné predstavenie má ešte jednu pridanú hodnotu. V predstavení účinkovali študenti všetkých fakúlt, ktoré sa nachádzajú v Ružomberku. Mladí herci týmto gestom vedeniu KU a jej fakúlt veľmi veľa naznačili. Naozaj, bez vzájomnej tvorivej spolupráce a žičlivosti to na našej univerzite nepôjde.

Pozornosť si zaslúžia aj ďalšie benefičné akcie týchto dní, napr. predvianočné trhy na Filozofickej fakulte, ktoré zorganizovali študenti psychológie. Výťažok pôjde pre deti z detských domovov.

Cudzinec je tvoj brat

V spomínanom prvom čítaní je ešte aj reč o cudzincoch. Vieme, aké máme s tým problémy v Európe, aké sú s tým spojené problémy v USA a v iných krajinách. Podľa štatistických údajov dnes je na svete  v pohybe asi 30 miliónov utečencov. Božie slovo na ich adresu odkazuje, že aj oni, utečenci, sú v Božom pláne a nie sú vylúčení z Božieho kráľovstva. Boh ústami proroka pozýva, aby si aj oni, utečenci, cudzinci zamilovali Boha, ktorý sa ich ujme. Božie slovo pozýva poslucháča, aby v každom človeku, aj v cudzincovi a utečencovi objavil svojho brata, aby bol solidárny s trpiacimi. Dnes sú utečencami, cudzincami oni, zajtra to pokojne môžeme byť my.

Ak dnešné slovo chváli tých, ktorí zachovávajú Boží zákon, ktorí konajú podľa Pánových príkazov, ak povzbudzuje cudzincov, nuž ešte raz treba pochváliť našich študentov za ich sociálny rozmer, za ich solidaritu so slabými. Za ich výkrik, že patríme k sebe a potrebujeme navzájom spolupracovať, potrebujeme byť solidárni s trpiacimi.

Dnes som si v správach vypočul informáciu o istom irackom podnikateľovi, ktorý na znak solidarity  s trpiacimi kresťanmi uprostred hlavného mesta Iraku, v Bagdade, postavil vianočný stromček.

Jozef Žvanda, 16. december 2016

Foto: Internet