Skip to content Skip to footer

Možno nám nebude stačiť ani večnosť…

V Evanjeliu podľa Marka v deviatej kapitole evanjelista zachytáva udalosť premenenia na vrchu. Čítame tam o tom, ako istého dňa vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nijaký bielič na svete tak nevybielil. So všetkým, čo je spojené s touto udalosťou, pri čítaní textu ma dnes zasiahli nasledujúce slová: „A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom“ (Mk 9, 4).

Traja najbližší Ježišovi učeníci majú možnosť aspoň na chvíľu nahliadnuť do večnosti. Pred ich očami sa im zobrazuje rozhovor Ježiša s dvoma veľkými osobnosťami izraelského národa, s Mojžišom a Eliášom. Všetci traja živo diskutujú. O čom asi? Keď evanjelista Lukáš opisuje túto situáciu dodáva, že tí traja sa rozprávali o Ježišovom odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme. Nech už sa rozprávajú o tom či o tom, podstatné je, že sa rozprávajú.

Niekedy nás možno napadne otázka, ako to bude tam v nebi, čo tam vlastne budeme robiť. Tu je možné len sotva s určitosťou odpovedať, veď tu sa dotýkame tajomstva. Apoštol Pavol na jednom mieste predsa len jemne poodhaľuje záclonu tajomstva, keď píše: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú“ (1 Kor 2, 9).

Udalosť Ježišovho premenenia na vrchu tiež jemne poodhaľuje skryté tajomstvo a naznačuje veľmi veľa. Pri pohľade na tých troch diskutujúcich dostávame odpoveď, že v nebi sa budeme rozprávať. V nebi, kde už nebude času, iba stále teraz, kde už nebudeme kvôli „detlainom“ v strese, budeme mať konečne dostatok času. Keď tam stretneme toľkých ľudí všetkých čias, toľkých svätých ľudí, nuž s každým sa určite budeme chcieť konečne porozprávať. Budeme sa chcieť porozprávať s mnohými našimi blízkymi, ktorí sú už dnes svätí a sú vo večnosti. A vtedy všetko pochopíme.

Tu ma však napádajú ďalšie otázky: „Bude nám vôbec stačiť celá večnosť na toľké rozhovory? Bude nám to vôbec stačiť?“ Určite áno. Veď tam už nebudeme merať čas. A možno nám postačí iba jedno, aby sme dostali odpoveď na všetky naše otázky. Možno nám postačí jednoduché Božie objatie. Keď si nás Boh pritúli k sebe, dostaneme odpovede na všetky naše otázky. Bude to náš najkrajší dialóg, ktorý nikdy neskončí.

Je tu však už len jedna vec, jedna otázka: „Ako sa dostať neba?“ Odpoveď dobre poznáme a ponúka nám ju aj udalosť Ježišovho premenenia. Všetko je to o rozhovore s Ježišom. Je to o rozhovore s Ježišom v tichu svojej izbičky. Je to o rozhovore s Ježišom a o Ježišovi v spoločenstve rodiny a Cirkvi. Je to o tom: „Chcieť sa  spolu sa rozprávať s bratmi a sestrami a s Ježišom. A o Ježišovi.“ Tak ako tí traja na vrchu.

Jozef Žvanda

Foto: Internet