Skip to content Skip to footer

Modlitba za univerzitu

V dňoch 12. – 14. septembra sa uskutočnila trojdňová modlitba za naše univerzitné spoločenstvo 3×24. Zapojilo sa do nej viac ako 75 ľudí.

Súčasťou modlitby za univerzitu bola aj celonočná adorácia. Počas nej sme mohli spoločne ďakovať Pánovi za milosti, ktoré nám dáva a zároveň Ho pozvať medzi nás, aby bol uprostred nášho univerzitného spoločenstva – aby bol Srdcom univerzity. Len keď bude Boh uprostred nás, vtedy budeme môcť povedať, že každou našou činnosťou spoločne smerujeme k cieľu – do neba. Nech je Eucharistia našou dennou posilou, nech nás zjednocuje a pretvára. Ako píše sv. Terézia z Lisieux: “Aj my sme hostie, ktoré chce Ježiš premeniť v seba.” Drahí priatelia, hlavne prváci, vstupujete akoby do nového sveta, mimo domu, naskytne sa vám množstvo ponúk, stretnete nových ľudí, možno nebudete stíhať kvôli povinnostiam. Nebojte sa na Vašej ceste za vzdelaním venovať čas Bohu, budovať s Ním vzťah, otvoriť Mu dvere srdca. Zájdite do kaplnky, kde načerpáte vždy novú silu a získate pravú múdrosť.

Darka, PF KU