Skip to content Skip to footer

Memoriál P. Štefana Halienku Výstup na Veľký Rozsutec

Krásna jesenná sobota 18.10.2014 sa niesla v duchu spomienky na P. Štefana Halienku – kňaza, jezuitu, turistu a fotografa – nášho vzácneho kňaza z UPaC.

Rozhodli sme sa, že našim cieľom bude Veľký Rozsutec. Po rannej sv. omši sme sa dopravili do Terchovej – Štefanovej, odkiaľ sme stúpali na Medziholie. Cesta bola dosť náročná, keďže terén bol blatisto – kamenisto – listnatý. Blato z nás turistov urobilo traktoristov (viď foto). Počasie bolo pekné, spočiatku hmla, ale verili sme, že Páter Štefan to v nebi vybaví. Keď sme vyšli na Medziholie, naskytol sa nám krásny pohľad na samotný Rozsutec. Trochu sme sa posilnili a začali najťažšiu etapu cesty – cestu na vrchol. Liezli sme cez kosodrevinu až na skaly. Niektoré úseky boli náročné, museli sme liezť pomocou reťazí, ale zvládli sme to. Z vrcholu bol krásny výhľad, ktorý stál za tu námahu. Iste aj Páter Štefan bol na nás hrdý.

Urobili sme niekoľko “fotóz”, zjedli zásoby a mohla nasledovať cesta nadol cez kosodrevinu, skaly, rebríky. Kvalitne sme preverili všetky svaly a tiež našich anjelov strážnych, ktorým ďakujeme za ochranu. Dole v Štefanovej sme vypili Kofolu a mohlo sa ísť do Ružomberka.

Krásny jesenný deň bol za nami. Verím, že takýchto dní bude ešte dosť a my budeme mať príležitosť na budovanie spoločenstva, na vzájomné povzbudenie, relax, spoločnú modlitbu.

Ďakujeme Ti, Ježišu, za dar tohto dňa, za prírodu, skvelých ľudí, za zdravie, ktoré môžeme využívať pre dobro druhých, za pátra Štefana, na ktorého sme mohli aj takýmto spôsobom zaspomínať.

 Darka, PF KU