Skip to content Skip to footer

Madridsky vodopád svetla vyvierajúci od Jana Pavla II.

Boli to moje piate svetové dni mládeže.  Na svoje prvé SDM s Jánom Pavlom II. som išiel ako bohoslovec  takmer 300 km pešo do Čenstochovej v roku 1991. Teraz s odstupom dvadsiatich rokov na prvé SDM s blahoslaveným Janom Pavlom II.  takmer 3000 km autobusom.  Hoci sa mi črtali aj iné možnosti využitia týchto dvoch týždňov, chcel som sa obnoviť, či upevniť vo viere a láske ku Kristovi uprostred mladých spôsobom inšpirovaným Jánom Pavlom II.

Preto ma potešilo, že uvítacia sv. omša v Madride bola práve liturgickou spomienkou na neho. Po nej na veľkoplošných obrazovkách bežal zostrih rôznych momentov z prítomnosti Jána Pavla II. Na SDM jeho usmievavá tvár a typicky otcovsky zafarbený  hlas ohlasujúci mladým krásu a radosť osobného vzťahu s Kristom vyvolal iste nielen vo mne mnohé spomienky… Na muzikál Wojtyla, pripravený mladými Portugalčanmi vo veľkom kine v centre Madridu, som sa napriek svojej viacdňovej snahe kvôli veľkému  záujmu mladých z rôznorodých kontinentov čakajúcich v niekoľkohodinovom rade ani nedostal. Osobnosť Jána Pavla II. mi však zvýraznila skúsenosť z metra, kde v rozhovore s bohoslovcom z Venezuely, ktorý práve ukončil prvý ročník seminára, som sa ho opýtal na dôvody, prečo ide touto cestou povolania. Len mlčky otočil ku mne svoj ruksak a ukázal na veľký odznak Jana Pavla II., ktorý mal na ňom pripnutý a následne dodal, že práve jeho osobnosť bola veľkou inšpiráciou pozitívne odpovedať na povolanie ku kňazstvu. Pri mojej posteli v našej hostiteľskej rodinke visel na stene obrázok kľačiaceho Jana Pavla II. s ružencom v ruke a s podnadpisom: „Vstaňte, poďme…“ Slová Krista v Getsemani určené apoštolom vyznievali ako trvalá inšpirácia nezostať stáť na pol ceste či v nejakom pološere. A pri záverečnom programe pred impozantným bielym pódiom pripomínajúcim vodopád svetla som v tej skoncentrovanej celosvetovej vzorke Cirkvi vnímal jeho osobnosť, ako dobromyseľne pozerá z neba na rozvinutie toho, čo kedysi zasieval… Tak teda Ján Pavol II. , vďaka za to, čo po Tebe žneme, nech to aj cez nás a cez naše spoločenstvá prináša hojné ovocie a inšpirujúce svetlo do našich bežných prostredí. Lebo lepšie ako len preklínať  tmu, je zažať aspoň malé svetlo. Nech sa madridský vodopád svetla rozlieva aj na orodovanie Jána  Pavla II. do všetkých nepresvetlených kútov sveta…

Otec Ondrej