Skip to content Skip to footer

Má KU talent?

Odpoveď na túto otázku sme hľadali na očakávanom podujatí „KU má talent“. Do akcie boli zapojení študenti všetkých fakúlt KU v Ružomberku i študenti erazmu z Poľska. Moderátormi akcie boli študentka FF KU Monika Tuková a študent PF Dušan Dojčár.

Podujatie otvoril pán prorektor prof. František Trstenský, ktorý z podobenstva Pána Ježiša o talentoch poukázal, aby sme rozvíjali talenty, ktorými sme boli obdarovaní. Na programe sa predstavili 17 účinkujúci v 14 dielkach, v ktorých bola zastúpená pestrosť žánrov: hra na klavír, sprevádzaný spev, recitovanie poézie, prezentácia fotografií, tanec, kreslenie. Šesťčlenná porota po spravodlivom zvážení udelila nasledujúce umiestnenie účinkujúcich:

  1. miesto: Patrícia Bumbarová, študentka PF, kresba
  2. miesto: Mária Vlasatá, študentka PF, spev
  3. miesto: Róbert Švec, študent PF, fotografia
  4. miesto: Peter Hric, študent PF, spev

Publikum si vybralo nasledujúceho favorita: Matej Stachera, študent PF, spev. Okrem účinkujúcich boli ocenení dvaja študenti z publika, ktorí sa zapojili do hlasovania.

Ďakujem všetkým účinkujúcim za ich vystúpenia. Poďakovanie patrí hudobníkom, ktorí doprevádzali program a taktiež moderátorom i celému organizačnému tímu na čele s Katarínou Mochnackou, vďaka ktorým sa podarilo stmeliť spoločenstvo našej univerzity.

o. Róbert