Skip to content Skip to footer

Aktuálnosť misijného poslania

Poslednú nedeľu si katolícka cirkev pripomína misijnú nedeľu, v poradí 89. Spomienka je zviditeľnením misijných diel na svete a ich podpora v duchovnej a materiálnej rovine. Zároveň prináša výzvu, aby sa celé kresťanské spoločenstvo utvrdilo v misijnom poslaní.

Na misijnú nedeľu pápež František napísal posolstvo, ktorá môže byť pre nás vzácnou inšpiráciou. Mottom posolstva je výrok: „Misia je služba.“ Môžete sa zastaviť pri nasledujúcich myšlienkach:

  • „Misie sú vášnivou láskou k Ježišovi Kristovi a zároveň vášnivou láskou k ľuďom.“
  • „Kto nasleduje Krista, musí sa nutne stať misionárom, lebo vie, že Ježiš s ním kráča, s ním hovorí, s ním dýcha, s ním pracuje. Cíti, že živý Ježiš je s ním uprostred misijného poslania.“
  • Svätý Otec sa v posolstve osobitne obracia na mladých týmito slovami:
    „Obraciam sa predovšetkým na mladých, ktorí sú ešte schopní odvážneho svedectva a veľkodušných činov, hoci tým niekedy idú aj proti prúdu: nedajte si vziať sen o pravej misii – o nasledovaní Ježiša, ku ktorému patrí úplné sebadarovanie… pamätajte, že skôr ako by evanjelium bolo potrebou tých, ktorí ho nepoznajú, je nevyhnutnosťou pre tých, ktorí milujú Majstra.“
  • „Poslanie služobníkov Slova – biskupov, kňazov, rehoľníkov a laikov – je uviesť všetkých bez výnimky do osobného vzťahu s Kristom.“

Nech nás Duch Svätý naplní horlivosťou pri odpovedi na Ježišovu misiu v univerzitnom prostredí i v ostatných osobných vzťahoch.

Celé posolstvo pápeža Františka na misijnú nedeľu 2015 nájdete www.kbs.sk…posolstvo-k-svetovemu-dnu-misii-2015

o. Róbert