Skip to content Skip to footer

Kurz: Žena, poznaj seba. Muž, poznaj ženu.

V dňoch 9. – 10. marca 2018 sa v priestoroch Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka pri Katolíckej univerzite v Ružomberku konal kurz Žena, poznaj seba. Muž, poznaj ženu. Prednášajúcim hosťom bol lekár MUDr. František Orlovský, člen organizácie Donum vitate, manžel, otec štyroch detí.

Hlavnou témou kurzu bola plodnosť ženy ako Božieho daru a krása manželstva, v ktorom sa manželia spolupodieľajú na stvoriteľskom akte nového života a Billingsova ovulačná metóda ako metóda prirodzeného plánovania rodičovstva. „Billingsova ovulačná metóda nie je kresťanská antikoncepcia.“ Poznamenal František Orlovský. Ide o fyziologickú záležitosť v žene a slúži na spoluprácu s Bohom na zodpovedné plánovanie rodičovstva, nie na zneužitie ani na egoistické záujmy manželov. Žena a jej plodnosť a teda povolanie byť matkou sú jej tak vlastné, že ich od nej nemožno oddeliť a všetky snahy o to, sú len útekom pred touto realitou, pred krásou a darom, ktorý do nej Boh vložil. Ak by sa touto metódou manželia riadili, je isté, že by bolo nechcených tehotenstiev o vysoké percento menej a tým pádom by bolo menej aj potratov, či nezmyselne prijímanej chémie do tela ženy alebo inej ochrany zabraňujúcej počatiu nového života či priameho zabitia nového života. Billingsova ovlulačná metóda je spoľahlivejšia ako iné antikoncepčné metódy, nezasahuje do prirodzenosti ženy, ale z nej vychádza a nestavia sa proti Bohu, ale slúži na spoluprácu s ním. Na to je ale potrebné, aby sa žena poznala, aby poznala svoju fyziológiu, svoj mesačný cyklus, aby jej to nebolo jedno a aby si spoznávanie svojich plodných a neplodných dní nenechávala na „potom“, pretože „potom“ už môže byť neskoro. Príde tehotenstvo a s ním otázky, výčitky a stres namiesto radosti, lásky a tešenia sa z nového počatého života. Vznik nového života je niečo, nad čím sa dá jedine žasnúť pretože inak ako zázrak sa to pomenovať nedá, aspoň ja to neviem. Tieto kurzy sa na pôde Univerzitného pastoračného centra konajú pravidelne už šesť rokov a spätná väzba účastníkov hovorí za všetko.

„Nádherná prednáška, ktorá ma v mnohom poučila a čo je viac, uvedomila som si, že mnohé moje kamarátky, ktoré berú HAK (hormonálnu antikoncepciu), môžu potratiť. Je úžasné, že ich v tomto môžem upovedomiť. Mnohé veci, ktoré som v minulosti Cirkvi odsudzovala mi teraz dávajú obrovský význam, dokonca ich presadzujem. Nebojte sa zmeniť svet, vzdelávajte sa! Aj v oblasti Cirkvi. Veď naša budúcnosť sú naše deti a my v tomto okamihu tvoríme tú budúcnosť.“

„Kurz ponúka pravdivý a veľmi oslobodzujúci pohľad na manželskú sexualitu – poznanie, ktoré je kľúčové pre cestu manželstva.“

„Oslovilo ma to, že je možné žiť krásny a milostný život v manželstve a pritom ostať čistý.“

„Kurz odporúčam ženám aj mužom. Dozvedia sa veľa užitočných informácií o sebe, ale aj o vzťahu – o manželstve. Otvorí sa im nový obzor možností, naučia sa pozerať na danú tému kriticky.“

„Oplatí sa zahodiť predsudky a dozvedieť sa viac.“

„Všetky dievčatá a ženy by si mali týmto kurzom prejsť, pretože ani netušia, že existuje Billingsova ovulačná metóda a potom siahajú po iných alternatívach ako je HAK (hormonálna antikoncepcia.“

Darina Obušeková