Skip to content Skip to footer

KU má talent

UPaC a Rádio Pulz v predvečer Dňa študenstva nelenili a rozhodli sa osláviť tento sviatok po svojom. Zorganizovali súťaž s názvom „KU má talent“, ktorej cieľom bolo zistiť, či sa na pôde KU nachádzajú nejaké talenty.

Zaujímavosťou bolo najmä to, že v programe nevystúpili iba študenti, ale aj ich pedagógovia, významní  hostia a taktiež nás svojou návštevou poctil pán rektor univerzity prof. Tadeusz  Zasepa. Tento veľký človek  nás všetkých  prekvapil svojou schopnosťou byť „malým.“

Zo známych hostí by som rada spomenula pani Emíliu Tomanovú, ktorá spolu so svojím verným priateľom Drobčekom ( ktorého si mnohí určite pamätajú z televíznej relácie  Matelko), vyčarovala úsmev na tvárach nás všetkých.

Ďalším čestným hosťom bola pani Anna Hulejová, jedna z najznámejších speváčok ľudových piesní na Slovensku. KU navštívila spolu so svojou vnučkou Simonkou a spoločne  nám predviedli svoj talent.

Všetci študenti a pedagógovia, ktorí nabrali odvahu vystúpiť na pódium pred stovkami ľudí, boli za to dostatočne odmenení. Nechýbala ani  „standing ovation“, ktorú si za svoj vynikajúci spevácky výkon piesne “Vyznanie” od Mariky Gombitovej  vyslúžila študentka so zrakovým postihnutím Janka Pramuková.

Na pódiu v aule Jána Pavla II. sa vystriedalo množstvo budúcich hviezd od spevákov, hercov, recitátorov až po hudobníkov.

Tento večer mal pre KU veľký význam. Jeho cieľom nebolo vybrať jednu hviezdu večera.  Hlavným jeho významom bolo ukázať,  že ľudia, ktorí sú súčasťou KU, sú  veľmi šikovní a majú v sebe množstvo talentov.

Môžem s istotou povedať, že na tento večer budú všetci zúčastnení ešte dlho spomínať.

Katarína Novotná