Skip to content Skip to footer

Kristus, svetlo sveta.

Počas víkendu som sa zúčastnil na kurze pre snúbencov. Bol som súčasťou tímu štyroch manželských párov – lektorov pre jedenásť snúbeneckých párov pochádzajúcich prevažne z Oravy. Celý náš tím postupne pozoroval, ako sa budúcim nádejným manželom pomaly otvárajú oči, ako začínajú chápať súvislosti. A pocítil som to aj vo sviatosti zmierenia. Mladí ľudia, rozídení za prácou po celom svete, sú často preniknutí myšlienkami prostredí, v ktorých žijú. Vo väčšine prípadov je to prostredie nie žičlivé kresťanským hodnotám. Vďaka vplyvu okolia mnohí už skúsili všeličo a niektorí sa celkom vzdialili od kresťanskej viery.

No počas víkendu sa v ich vnútri diali zázraky. Prečo? Tejto víkendovke predchádzal modlitbový deviatnik k sv. Terezke Ježiškovej za snúbencov. A my sme spozorovali Terezkin dážď ruží postupne sa objavujúci na tvárach a v srdciach snúbencov.

Bol som hlboko oslovený životom manželských párov – lektorov, ktorí na kurz prišli so svojimi maloletými deťmi. Deti sú často obrazom svojich rodičov. Na týchto deťoch som videl úprimnú radosť, žičlivosť a pokoj. A vieme dobre, že ten pokoj do detských duší neprichádza z tabletov a mobilov… Včera som popoludní sedel v kaplnke, do ktorej vstúpilo šesťročné dievčatko. Pristúpilo ku mne s otázkou: „Otec Jozef, pomodlíme sa Korunku?“ Snúbenci si tieto deti nemohli nevšimnúť.

Je dobré, že môžeme cestovať až na kraj sveta. Je dobré, že vlastníme moderné komunikačné prostriedky. Dlhý pobyt mimo kresťanského prostredia však zatemňuje ľudskú dušu. Dlhý pobyt pred TV či na internete má podobné účinky. Dnes, viac ako inokedy je preto potrebné zastaviť sa. Dnes viac ako inokedy je potrebné pozvať Krista do svojho života, aby z nás vyhnal tmy smútku a negativizmu. Jedine Kristus prináša do nášho života ozajstné svetlo. Lebo jedine On je svetlom sveta.

A ešte jedna vec. Tie mladé rodiny nemajú doma TV. A  na deťoch je to vidno.

Jozef Žvanda