Skip to content Skip to footer

Kolégiá na univerzitách

Čo je to kolégium, pýtajú sa mnohí študenti Katolíckej univerzity, keď počujú na sv. omši pozvanie na prednášky organizované kolégiom. Pojem kolégium sa dá vysvetliť viacerými význammi. Kolégium pochádza z latinského slova collegium, čo znamená družstvo, spoločenstvo, zbor alebo zhromaždenie ľudí rovnakého odboru.

Kolégia vznikli v rámci univerzít ako miesta pre formovanie študentov, či už v osobnom alebo profesionálnom poslaní. Kolégia sú miesta, kde sa stretávajú ľudia s jedným úmyslom, niečo v živote dosiahnuť, ale nie individuálne, avšak ako skupina. Je jasné, že kolégia môžeme rozdeliť pod viacerými uhlami pohľadu. Niektoré kolégiá sú technického charakteru,  iné kolégia sú humanistického charakteru alebo kolégiá s cirkevným zameraním. Kolégiá pestujú u študentov istý životný štandard, tým sa nemyslí finančný, ale intelektuálny.

Predstava, že kolégium je miesto, kde vrátnička nepustí po 22 hodine študentov vonku, je mylná. Kolégia nefungujú ako stredoškolské internáty, kde vychovávateľ dohliada na študentov a karhá ich za priestupky. V kolégiu prijímajú študenti isté záväzky, no tie študenti berú ako pomoc k dosiahnutiu vyššieho intelektuálneho štandardu. Možno sa pýtame, či kolégia nie sú len zbytočnou nadstavbou univerzity? Možno na Slovensku ešte nie sme schopní pochopiť vyznám kolégií na univerzitách, pretože nás často ženie len túžba, mať titul pred menom. Nič viac. Žiadna ochota urobiť pre seba niečo viac. Žiť v skupine ľudí , ktorá je v niečom podobnom zameraná, je veľmi nápomocné. Často krát si môžeme rozšíriť naše pohľady, vymeniť názory, prípadne poradiť sa. No chce to asi väčší zápal pre štúdium a formovanie osoby ako takej.

Na Slovensku máme dve kolégiá: kolégium Antona Neuwirtha a tak isto aj naša univerzita ako jediná na Slovensku má svoje kolégium. Tieto kolégia sú veľmi mladé a hlavne kolégium našej univerzity, preto ešte potrvá nejaký ten čas na nadobudnutie istej prestíže. Ale jedno je jasné, každý z nás má možnosť a to hlavne študenti našej univerzity dosiahnuť v živote niečo viac, či už v osobnej alebo profesionálnej oblasti. Neberme to ako stratu času, ale ako pridanú hodnotu našej osoby.

Študent KU, člen kolégia KU