Skip to content Skip to footer

Kázeň z mládežníckej sv. omše, 23. 11. 2015: Poslušnosť, dar pre všetkých

Byť IN v tomto roku, znamená dostať sa do tém Roku zasväteného života.

Chcem vám ponúknuť zamyslenie nad evanjeliovou radou – poslušnosť.

Keď sa ma niekto spýta, ako sa ti pracuje s mladými na KU, odpovedám jednoducho: „ Keď sa im chce, tak poslúchajú, keď nechcú, neposlúchajú.“

Má zmysel uvažovať o poslušnosti? Poslušnosť je darom pre všetkých, osobitne pre rehoľníkov, ale aj pre študentov KU…

Aká je mentalita dnešného človeka?

Človek dneška odmieta nadprirodzeno a autoritu (vníma ju ako obmedzenie, chce sa sám rozhodovať medzi dobrom a zlom), chce byť strojcom vlastného osudu (vniká do tajomstiev, poslušnosť je pre neho prejavom infantilizmu). Každý z nás sme týmto zmýšľaním poznačení.

Napriek týmto pohľadom sa opäť vráťme do témy. Páter Špidlík predstavuje poslušnosť ako typicky kresťanskú čnosť (T. Špidlík, Pramene světla).

Predstavme si príklad, keď traja mladí ľudia objavia pod strechou poklad – notový papier s notami. Jeden z nich si zoberie pár strán a obalí si do nich desiatu. Druhý sa na notový papier pozerá ako na historický artefakt a dá si ho zarámovať do izby. Tretí si zoberie notový papier, sadne si ku klavíru a objaví nepoznanú melódiu. Ktorí zo spomínaných sa obohatil z nájdeného pokladu? Odpoveď je jasná. Tretí si naplno vychutnal objav.

Chcem spolu s vami vstúpiť do vzácnej partitúry knihy Genezis a objaviť v nich harmóniu od Stvoriteľa. V Gn 1. 26 čítame, že sme stvorení na Boží obraz a podobu, sme Božím dielom, čiže poslušnosť je zahrnutá v štruktúre nášho bytia.

Celé Sväté Písmo zachytáva dve pravdy – Boh je Pánom a Stvoriteľom, človek je stvorením, závislým na Bohu. Závislosť na Bohu vnímam v obraze dieťaťa, ktoré je pupočnou šnúrou pripojené na Matku. Tento postoj nás oživuje, posilňuje, rozvíja našu slobodu.

Pozri sa na vzor poslušnosti v Panne Márii. V Káne Galilejskej odporučila pomocníkom na svadobnej hostine: „Urobte všetko, čo vám povie.“ (Jn ) Jedná sa o jej testament, v ktorom zaznieva výzva k poslušnosti voči jej Synovi. Postoj Panny Márie ukazuje na Ježiša Krista, Mária sa však sťahuje do úzadia. Tento postoj nás chráni, aby sme nerobili iba to, čo sa nám páči. Taktiež nás chráni, aby sme nerobili, čo Ježiš nepovedal. Mária nám chce pomôcť, aby sme o Ježišových slovách iba nediskutovali, aby sme ich premenili na životné postoje (V. Kodet, Učeníctvo).

Na záver môžem povedať, že pravá kresťanská poslušnosť uvádza do súladu Boží hlas vo svedomí, vo Svätom písme, v tradícii i v cirkevnej autorite.

Buďme IN v harmónii Božieho hlasu v nás.

o. Róbert