Skip to content Skip to footer

Kázeň na mládežníckej svätej omši, 6.5.2019: Byť naplnený Duchom Svätým

Čím ste dnes naplnení?

Niektorí ste celý deň študovali, preto ste plní vedomostí. Iní ste mali dobrú večeru. Iní ste plní dojmov z víkendu: púť Rádia Lumen do Krakova, rodinná oslava…

V prvom čítaní zo Skutkov apoštolov (Sk 6, 8-15) sme čítali o diakonovi Štefanovi, ktorý bol plný múdrosti, Ducha Svätého. Prejavovalo sa to rozumnosťou v odpovediach, horlivosťou, dokonca jeho tvár žiarila.

Pôsobenie diakona Štefana je pre nás výzvou, aby sme aj my boli naplnení múdrosťou Ducha Svätého, pretože cez neho zažiari dôstojnosť našej osoby.

V sobotu (4.5.2019) v mexickom Guadalupe bola vyhlásená za blahoslavenú Conchita, celým menom Mária Concepcion Cabrera de Armida, laička, manželka, matka deviatich detí,  mystička, zakladateľka piatich náboženských spoločností. Narodila sa roku 1862 v mexickom meste San Luis Potosí. V dvadsiatich dvoch rokoch sa vydala za Francisca Armidu, pre ktorého sa rozhodla už keď jej bolo trinásť. Počas manželstva sa im narodilo deväť, štyri deti im zomreli, z toho dve z nich už v útlom veku. Vo veku štyridsiatich rokov stratila aj svojho manžela, čo jej spôsobilo veľký zármutok a utrpenie.

Jej spiritualita vychádzala z osobitného vzťahu ku Panne Márii, ktorej sa chcela pripodobniť prijímaním všetkých utrpení a ich obetovaním Pánovi.

Jej poslanie, ktoré jej zveril Pán Ježiš, spočívalo v záchrane duší, predovšetkým modlitbou za kňazov a za ich svätosť.

Jej mystická skúsenosť je zachytená na 60 000 stranách. Jadrom mystických zjavení je láska ku Pánu Ježišovi a túžba odovzdávať ho iným.

Conchita počas svojho života založila päť náboženských spoločností, ktoré trvajú dodnes: Apoštolát kríža (pre všetky stavy, laické i duchovné), Kongregácia sestier od Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (pre kontemplatívne sestry), Aliancia lásky s Ježišovým Srdcom (pre laikov), Bratstvo Krista kňaza (pre biskupov a kňazov), Kongregácia misionárov Ducha Svätého. Tieto diela sú potvrdením živého pôsobenia Ducha Svätého v Cirkvi, konkrétne aj cez laikov.

Aké je posolstvo blahoslavenej Conchity? Jej dedičstvom je nasadenie pre obnovu Cirkvi a spásu duší. V jej živote môžeme jasne pozorovať kreatívnu spoluprácu s Duchom Svätým.

Nech nás osobný vzťah ku Panne Márii cez modlitbu Litánií loretánskych a Posvätného ruženca vedie ku novej skúsenosti s Duchom Svätým.

Text: Róbert Slotka

Foto: Internet