Skip to content Skip to footer

Hosť na KU: Jubilejné roky v dejinách Cirkvi

Na podujatí intelektuálnej formácie „Hosť na KU“ sme 8. 3. 2016 privítali nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka. Otec biskup nás voviedol do problematiky jubilejných rokov v dejinách Cirkvi, ktorú sa snažil odprezentovať v historických súvislostiach. Svoj výklad v prezentácii podložil historickými artefaktami, ako boli napríklad mapy, vatikánske mince, filatelistické známky a dobové fotografie.

Jubilejné roky v katolíckej Cirkvi súvisia so slávením sobotného roku a jubilejného roku v židovskom národe. Jubileum etymologicky vychádza z hebrejského slova jobe – baraní roh a jobel – odvolať, priviesť. Jubilejné roky sa na začiatku v Cirkvi slávili v intervaloch sto rokov, potom päťdesiat, tridsaťtri a dvadsaťpäť rokov. Slávenie jubilejných rokov súviselo s krajinami a s niektorými špeciálnymi historickými udalosťami. Prvé slávenie jubilejného roku začal pápež Bonifác VIII. od roku 1300, kedy veriaci po ukončení križiackych výprav prišli do chrámu sv. Petra, kde sa modlili, spievali a požiadali svätého otca o plnomocné odpustky. Slávenie jubilejných rokov bolo spojené s rozličnými prejavmi dobovej spirituality (zástup 120 000 bičujúcich sa kajúcnikov v jubilejnom roku 1350), s vynikajúcou duchovnou atmosférou (jubilejný rok 1450 za pápeža Mikuláša V.), so špeciálnymi liturgickými úkonmi (v jubilejnom roku 1500za pápeža Alexandra VI., kedy pápež troma údermi kladivka otvoril svätú bránu a kolenačky ňou prešiel so sviecou).

Mons. Viliam Judák sa narodil 9. 11. 1957 v Harvelke na Kysuciach, od roku 1990 prednáša cirkevné dejiny na RKCMBFUK na teologickom inštitúte v Nitre. V roku 1997 ho prezident SR menoval za profesora v odbore katolícka teológia. Dňa 9. 6. 2005 ho pápež Benedikt XVI. menoval za nitrianskeho diecézneho biskupa (za 11 storočí približne 79. nitriansky diecézny biskup). Od októbra 2006 je podpredsedom  KBS, zároveň je na čele Komisie pre klérus KBS a Rady pre históriu KBS. Ako historik sa zameriava na kresťanský starovek a stredovek.

Slavomíra Matlová