Skip to content Skip to footer

Hrdinská matka Machabejských synov – predobraz Sedembolestnej Panny Márie

Pôstne obdobie sme začali v mariánskom spoločenstve siedmou kapitolou z druhej knihy Machabejcov. Čítali sme o mukách matky, ktorá bola prítomná pri mučeníckej smrti svojich siedmich synov. Táto kniha nás povzbudzuje, aby sme zachovávali prikázania v akejkoľvek situácii. Na to je potrebná nielen viera v Boha, ale aj ozajstná dôvera Bohu, ktorý nás, aj napriek naším slabostiam, nekonečne miluje a ochraňuje nás.

„… bolo zatknutých  sedem bratov aj s matkou. Kráľ ich dal trýzniť korbáčmi a remeňmi, aby ich tak donútil požívať nedovolené mäso.“ (2Mach, 7)

Trýznenie zo strany kráľa sa odohráva v dvoch rovinách. Na jednej strane sú mučení bratia, ktorých chce donútiť porušiť zákon. Na druhej strane ide o trýznivú situáciu, do ktorej kráľ dostáva matku, keď sa musí pozerať na postupnú smrť synov. Tí nezomierajú naraz, ale po jednom, čím je matkino srdce zasiahnuté bolesťou sedemkrát. Slúži nám to ako predobraz Sedembolestnej Panny Márie, ktorej život bol tiež plný trápenia. Dokonalosť jej materstva spočíva v ochote prežívať utrpenie detí.

Rovnako je to u matky v knihe Machabejcov. Jej silná materinská láska musela ísť do úzadia. Láska k Bohu prevýšila materinskú. Nepresviedčala svojich synov, aby prižmúrili oko, podvolili sa kráľovi a tak prestúpili Mojžišov zákon. Práve naopak. Povzbudzovala ich, aby nestrácali nádej, pomáhala im trpieť, obetovať sa, stála pri ich kríži. Aj Panna Mária bola mučená, keď sa stretla s Pánom Ježišom na jeho krížovej ceste. Prichádza, aby „pohľadom na mňa, svojho Boha, nabrala sily k znášaniu bolestí a mne, Synovi, dodala zmužilosť, aby som ďalej konal a dokonal dielo vykúpenia, v ktorom mi pomáha, vidiac jej statočnosť.“ (Posolstvá Božského Srdca svetu, vizionárke Jozefe Menendézovej). Ježiš trpí smrteľné muky na doráňanom tele, Mária ich trpí vo svojom srdci. Zostala s ním až do konca. Ktorá zo žien trpela viac ako Panna Mária, Kráľovná mučeníkov? Mária je s nami, neopúšťa nás pri ťarche našich krížov.

Väčším utrpením pre machabejskú matku by bolo, keby jej synovia odstúpili od zákona. Vychovávala ich vo viere a robila všetko preto, aby ich vytrvalosť vo viere podporila. Matky trpia, ak sa ich deti odvracajú od viery. Rovnako ako Panna Mária aj táto žena bola silná vo viere, chcela pre svoje deti to najlepšie. A čo môže byť lepšie ako byť s Pánom Ježišom, trpieť pre Jeho meno? Dôverovala Bohu a hoci videla, že synov doslova rozkuskovali, vedela, že vo večnosti im ich údy budú vrátené na oslavu Boha.

Neustále znižujeme laťku definície hriechu. Vypočítavame si, ako by sme zlé skutky ospravedlnili. Táto rodina si volí smrť, než by mala urobiť malý priestupok proti zákonu.

Boh je u nej bezpodmienečne na prvom mieste. Uvedomme si, že ak vieru nepoužívame, strácame ju. Veď aj cez všetky utrpenia je pre nás viera víťazstvom.

 Františka, študentka PFKU