Skip to content Skip to footer

Duchovné slovko na Pedagogickej fakulte: Bohatstvo Jána Bosca

V utorok (11. 3. 2014) o 9:30 h predniesol duchovné slovko pre pedagógov Pedagogickej fakulty p. Jozef Luscoň, SDB. Veľmi pútavým spôsobom predstavil súvislosti výchovného systému Jána Bosca v prepojení s jeho životom. Jeho posledné slová odkrývajú smerovanie jeho života: „Do posledného dychu budem patriť chudobným chlapcom … stretneme sa v nebi.“

Dona Bosca páter Jozef predstavil ako vynikajúceho komunikátora, ktorý dobre chápal zmysel života, preto sa usiloval o vytváranie rodinného ducha. Modlitba u neho vychádzalo zo života a smerovalo k životu, nebola zdĺhavá. Jeho pôstom bolo aktívna prítomnosť medzi mládežou a plnenie si svojich povinností. Jeho vzorom bol Ježiš Kristus v obraze Dobrého pastiera. Vychovával pre nebo. Jeho preventívny výchovný systém je úspešnou výchovnou metódou, ktorú mladí vedeli prijať, pretože spájala náboženstvo s láskavosťou, so športom, s povinnosťami…Výchovný systém sa opieral o rozum, náboženstvo a láskavosť, kontemploval v ňom hodnotu duše mladého človeka. Je cieľom bolo vychovať z chlapcov dobrých kresťanov, dobrých občanov a zachovať im smerovanie do neba.

Nech je sv. Ján Bosco hodnotným inšpirátorom vo výchovnej činnosti na Pedagogickej fakulte i na celej Katolíckej univerzite.

o. Róbert