Skip to content Skip to footer

Hosť na KU: Mýty o Katolíckej cirkvi stále žijú

Dňa 19.3.2019 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom Predstavenie knihy „Vyriekli krivé svedectvo“. Hosťom otca Róberta Slotku bol bývalý absolvent FF KU a žurnalista konzervatívneho denníka Postoj – Mgr. Lukáš Obšitník, ktorý nám predstavil knihu na tému mýtov o Katolíckej cirkvi od amerického autora Rodneyho Starka.

Rodney Stark a jeho paradoxný postoj ku kresťanstvu

Rodney William Stark sa narodil 8.7.1934 v Severnej Dakote. Vyštudoval žurnalistiku na univerzite v Denveri a sociológiu na univerzite v Kalifornii, kde získal magisterský a neskôr doktorský titul. Roky pôsobil ako profesor sociológie vo Washingtone a nejaký čas pôsobil na univerzite v Číne. Jeho súčasným pôsobiskom je Balor university v Texase. Stark patrí medzi sociológov svetového formátu a má veľký rešpekt aj medzi svojimi oponentmi.

Stark vydal dokopy tridsaťjeden kníh, preložených do sedemnástich jazykov. Vo svojej najvýznamnejšej publikácii „Rise of Christianity“ popísal príčiny rýchleho vzostupu kresťanstva na sklonku Rímskej ríše. Tento jav je medzi kresťanmi často považovaný za zázrak, Stark sa ho pokúša vysvetliť z hľadiska sociológie. V inej publikácii „The star in the east“ Stark vysvetľuje nárast kresťanstva v súčasnej Číne, ktorý tu možno zaznamenať aj napriek tvrdej politike komunizmu. Hoci Stark vo svojich dielach jednoznačne obhajuje Katolícku cirkev, jeho náboženské presvedčenie je pomerne komplikované. Svedčí o tom aj skutočnosť, že vyrastal v luteránskej rodine. Aj keď Stark patrí k ľuďom, ktorí o svojej viere neradi hovoria, pri niekoľkých príležitostiach o sebe píše, že je neschopný náboženskej viery, že nie je ani veriaci, ani neveriaci, a podobne. Sympatia voči kresťanskému náboženstvu pritom uňho vznikla práve prostredníctvom historického a sociologického výskumu rôznych spoločenstiev a jeho obhajobu vníma hlavne ako prihlásenie sa k istej kultúre. Stark je v prvom rade obdivovateľom kresťanstva, nie skutočným veriacim, viac ako za ateistu ho však možno považovať za agnostika.

Fakty nepustia

Kniha Vyriekli krivé svedectvo, s podtitulom Odhalenie stáročných protikatolíckych neprávd, vyšla vo vydavateľstve Postoj v októbri 2018, v USA vyšla už v roku 2016. V úvode knihy Stark zdôrazňuje, že ju nenapísal na obranu Cirkvi, ale na obranu histórie. Kniha nie je vedeckou publikáciou v pravom slova zmysle: Stark sa v nej čiastočne opiera o vlastný výskum, z väčšej časti však ide o zhrnutie už existujúcich poznatkov iných autorov a nachádza sa tu viac ako 300 titulov odporúčanej literatúry. Kniha je rozdelená do desiatich kapitol, pričom každá z nich je zameraná na iný mýtus súvisiaci s Katolíckou cirkvou: Katolícka cirkev ako pôvodca antisemitizmu, cielené zamlčiavanie apokryfov, utláčanie pohanov, existencia „temného“ stredoveku, križiacke výpravy ako vyprovokovaná agresia kresťanského sveta, brutalita španielskej inkvizície, pasivita Katolíckej cirkvi, odpor Katolíckej cirkvi voči liberalizácii a demokratizácii štátnych zriadení a protestantizmus ako pôvodca kapitalizmu a moderného sveta.

V knihe sa okrem iného dočítame, že guľatý tvar zeme bol známy už mnoho storočí pred Kolumbovým objavením Ameriky (Cirkev mu v skutočnosti vyčítala nesprávne vyrátanie obvodu zeme), že pápež Pius XII. aj napriek obvineniam z antisemitizmu v skutočnosti Židov podporoval, alebo že Európa v období stredoveku dosiahla najväčší technologický rozmach v porovnaní so zvyškom sveta. Kto sa nebojí dekonštrukcie zaužívaných mýtov a schém, knihu mu vrelo odporúčame.

 

Text: Slavomíra Matlová

Foto: Róbert Slotka