Skip to content Skip to footer

Gospel Fest 2017: úspechy aj úskalia a hurá do ďalšieho ročníka!

V dňoch 10. – 12. 2. 2017 sa v priestoroch Gymnázia sv. Andreja, ZŠ sv. Vincenta a Auly Jána Pavla II. na Katolíckej univerzite v Ružomberku uskutočnil benefičný gospelový festival pod názvom Gospel Fest 2017. Jeho hlavnými organizátormi boli študenti Katolíckej univerzity a animátori Portálu ružomberskej katolíckej mládeže. Festival pozostával hlavne z koncertov a workshopov a jeho základnou tematickou líniou bolo čisté srdce. Podujatie malo okrem duchovného aj benefičný rozmer: vyzbierané finančné prostriedky budú použité na činnosť Klubu Kĺbik, podporujúceho deti trpiace juvenilnou idiopatickou artritídou alebo inými reumatickými ochoreniami.

 

Gospel Fest je relatívne novým podujatím v rámci Katolíckej univerzity v Ružomberku, tento rok sa uskutočnil jeho druhý ročník. Hlavnými iniciátormi podujatia boli študenti Marek Lauko a Majko Hucík, časom sa však okolo nich spontánne vyformoval celý organizačný tím. Postupne sa jeho súčasťou stali študentka Katarína Zaujecová a Slávka Rišová z Univerzitného pastoračného centra,  ktoré si vzali na starosť registráciu účastníkov, ubytovanie, stravu a chopili sa celkovej organizačnej stránky podujatia,  Martin Pleviak, ktorý si vzal pod patronát aparatúru a iné technické záležitosti, ale aj moderátori – Matej Stachera a Simona Gabliková. Širšiu propagáciu podujatia zabezpečovala Zuzana Rojíková, ktorá mala na starosti komunikáciu s médiami, Marekovi Laukovi prischla tvorba plagátov a bulletinov, Majko Hucík sa zase staral o chod webovej stránky. Súčasťou tímu bolo aj množstvo dobrovoľníkov: úlohou Vlada Grižáka bolo získavanie sponzorov, Katarína Račáková sa spolu s pracovníčkami UPaC podieľala na propagácii Klubu Kĺbik a na súvisiacej sobotňajšej zbierke finančných prostriedkov, Šimon Gál tak trochu zaujal úlohu bezpečnostného pracovníka a z času na čas skontroloval, či do auly nevchádza niekto, kto tam nepatrí, Stanislav Hrivko a Michal Poláček mali nastarosti tzv. gospeltaxi, teda odvoz účastníkov a organizátorov podľa potreby.

Každé festivalové podujatie si vyžaduje veľkú mieru zaangažovanosti a organizačných zručností. „Je potrebné zaobstarať množstvo detailov: miesto konania, kapely, zvukára, osvetlenie, pozvánky pre zahraničných účastníkov, zohnať sponzorov a dostatočné množstvo finančných prostriedkov,“ hovorí Slávka, ktorá sa do organizačného tímu dostala niekde uprostred diania, keď už tieto základné kamene relatívne stáli na mieste. „Presvedčili sme sa o tom, že si zorganizovanie takéhoto podujatia vyžaduje dlhodobejšie plánovanie, preto už v týchto dňoch začíname rozmýšľať nad tretím ročníkom,“ dodáva optimisticky. Zároveň konštatuje, že sa organizačný tím študentov veľmi posunul dopredu, predsa len, na základe priebehu predchádzajúceho ročníka študenti už vedia, na čom stavať a sú odhodlaní každým rokom sa zlepšovať. Podľa Slávkiných slov bude tiež vhodné, ak si Gospel Fest v budúcnosti vezme pod patronát niektorý z kňazov. Tento názor však nezdieľa sama: “Mladí logicky potrebujú aj kňaza, ktorý by ich povzbudil a poradil im a bol by som rád, ak budú študenti počas ďalších ročníkov intenzívnejšie spolupracovať s Univerzitným pastoračným centrom,“ hovorí otec Jozef Žvanda, hlavný celebrant svätých omší Gospel Festu, ktorý zároveň vypomáhal s aparatúrou a prípadnými ťažkosťami technického charakteru.

Program Gospel Festu bol pomerne rozmanitý. Jeho súčasťou boli sväté omše, prezentácia Klubu Kĺbik, ale hlavne koncerty a workshopy. Spomedzi gospelových kapiel sa tu predstavili BCC Worship, Timothy, F6 a The Elements, vedenia workshopov sa chopili kňazi o. Jozef Žvanda a o. Ján Buc, ale aj sestry Matky Božieho milosrdenstva. Hoci v organizačnom tíme panuje všeobecná spokojnosť s jednotlivými prednáškami a vystúpeniami, Zuzana predkladá svoj návrh: „Páčilo by sa mi, ak by sme v budúcnosti pozvali viac kapiel, aj vzhľadom na skutočnosť, že sa naše podujatie nazýva festivalom. Viac hostí by znamenalo skrátenie času ich vystúpenia, ale zároveň viac vynaložených finančných prostriedkov, takže sa ešte uvidí.“

Precízna práca hudobníkov a prednášajúcich má zmysel len vtedy, ak ju príde oceniť dostatočné množstvo divákov, preto organizátori podujatia venovali osobitnú pozornosť propagácii. „Je dôležité zaujať mladého človeka, preto sa veľa finančných prostriedkov vkladá práve do propagácie – plagáty, bulletiny, webová stránka, reklama na sociálnych sieťach, to všetko bolo nevyhnutné, aby sa ľudia o našom podujatí dozvedeli,“ hovorí Marek Lauko, ktorý zároveň konštatuje celkovú spokojnosť so spropagovaním podujatia. Vďaka Zuzane sa informácie o Gospel Feste dostali do lokálnych, regionálnych, ale aj verejnoprávnych médií, potenciálni účastníci sa tak mali možnosť dozvedieť nie len o príprave Gospel Festu, ale aj o jeho priebehu, a veríme, že jeho dobrá atmosféra nakazila aj tých najväčších váhavcov, a na budúci rok sa s nimi stretneme. Tento rok boli účastníkmi hlavne študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku, obyvatelia Ružomberka a okolia, ale tiež študenti z  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II v Stalowej Woli pod vedením pána prof. Zimného, ktorí ako jediní zahraniční hostia aktívne zareagovali na pozvanie.

Osobitnou stránkou podujatia bol jeho charitatívny rozmer. Na úvod odznela informatívna prezentácia Klubu Kĺbik, ktorá v sobotu oficiálne odštartovala zbierku finančných prostriedkov na jeho činnosť. Časť zbierky tvoril dobrovoľný príspevok z účasti na koncertoch a workshopoch, výťažok z kostolných zbierok, ale aj dary niektorých kapiel, ktoré sa zriekli honoráru. Podstatnou časťou procesu zbierania finančných prostriedkov bol „Kútik Klubu  Kĺbik“, ktorý mala na starosti Katarína Račáková spolu s pracovníčkami Univerzitného pastoračného centra Silviou Dančovou a Adrianou Valušiakovou. Súčasťou stánku boli informačné banneri o činnosti Klubu a iné propagačné materiály, ale aj domáce koláčiky, ktoré si ľudia mohli zakúpiť za dobrovoľný príspevok. Benefičný charakter podujatia predstavuje jeden z  najväčších úspechov Gospel Festu a organizátori predpokladajú, že budú v tejto tendencii pokračovať aj v nasledujúcich ročníkoch.

Atmosféra, ktorá bezprostredne po podujatí panovala medzi organizátormi by sa dala zhrnúť ako spokojnosť s odvedenou prácou, obrovská chuť do prípravy ďalších ročníkov a jedno veľké roztrhnuté vrece s návrhmi, ako by bolo možné celé podujatie spestriť a zefektívniť jeho organizáciu. Najvýstižnejšie túto emóciu vyjadril otec Jozef: „Verím, že ak sa nebodaj dožijeme ešte sto rokov, staneme sa svedkami stodruhého ročníka Gospel Festu.“ A ja sa pripájam s nesmiernou zvedavosťou, či sa tieto očakávania naplnia a s prianím všetkého dobrého do ďalších rokov a desaťročí, v ktoré všetci dúfame.

Slavomíra Matlová