Skip to content Skip to footer

Hosť na KU: Fenomén okultizmu a jeho prejavy na Slovensku

ThDr. ICDr. PaedDr. Jozef Maretta, PhD.: Fenomén okultizmu a jeho prejavy na Slovensku
Dňa 1.3.2016 sa v rámci intelektuálnej formácie Hosť na KU uskutočnila prednáška Jozefa Marettu, gréckokatolíckeho kňaza a exorcistu Prešovskej archieparchie,  na tému okultizmu a jeho prejavov na Slovensku.

Prednáška bola zameraná na základné oblasti najčastejšej realizácie okultizmu v našej krajine. Dobrovoľný príklon k fenoménu okultizmu o. Maretta hodnotí ako „výmenu tímov“, teda prestup s tímu víťazov do tímu porazených. Ponuky Zlého sú lákavé, sú odpoveďou na prirodzené túžby človeka.

Maretta v rámci svojej prednášky zosumarizoval základné oblasti pôsobenia diabla podľa kľúčových ľudských motívov. Takýmito motívmi sú napríklad túžba po poznaní budúcnosti (veštenie a jasnovidectvo), túžba po uzdravení (liečiteľstvo a biela mágia) a túžba po radosti, pokoji a harmónii (alkohol a drogy). Maretta taktiež poukázal na nesprávnosť čítania horoskopov (našim jediným znamením je znamenie kríža), či hľadanie Boha na nesprávnom mieste (sekty). Zlý zdanlivo človeku ponúka pomoc, ale pýta si za ňu svoju daň, preto sa neoplatí riskovať. A členstvo vo víťaznom tíme má byť radostné – život s Bohom je radosť.

Po prednáške nasledovala diskusia, v rámci ktorej o. Maretta zodpovedal na ústne aj písomné otázky prítomných. Poslucháči dostali odpovede na otázky posadnutosti a exorcizmu, ale aj pyramídového systému predaja kozmetiky či islamu.

Jozef Maretta sa narodil v roku 1965 v Ružomberku. Za kňaza bol vysvätený v roku 1994 v Prešove. V roku 1998 získal licenciát z kanonického práva na Katolíckej univerzite v Ľubline. V roku 2009 obhájil doktorát z katolíckej teológie na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity a v tom istom roku sa stal odborným asistentom Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Pôsobí ako sudca metropolitného tribunálu, exorcista archieparchie, cirkevný cenzor, riaditeľ evanjelizačnej školy.

Slavomíra Matlová