Skip to content Skip to footer

Duchovné cvičenia s pátrom Ranierom

Po ukončení bohatého a náročného programu akademického roka sa zúčastnili o. Dušan, Ondrej, Stanislav a o. Róbert trojdňových duchovných cvičení (2. – 6. 6.) s pápežským kazateľom, kapucínom P. Ranierom Cantalamessom v Kňazskom seminári v Spišskom Podhradí.

V úvode duchovných cvičení spišský diecézny biskup Štefan Sečka vyjadril potrebu, aby aj kňazi v tomto čase rástli vo viere a pevnejšie sa zjednocovali so sv. otcom. P. Raniero nás svojim slobodným a radostným postojom viedol ku dôvernému postoju k Duchu Svätému pri rozoberaní hymnu Veni Creator a biblického textu o prvých Turícach (Lk 2. 1 – 47) a k bohatým pastoračným i osobným impulzom. Záverečné zamyslenie venoval Panne Márii, ktorá je jasným príkladom pre kňazskú vieru.

 

 

 

 

Autor: o. Róbert