Skip to content Skip to footer

DRIENICA 2014

Cesta na Drienicu – Lysú bola plná očakávania či túžby po pokoji, oddychu, zábave a modlitbe. Na miesto sme šťastne dorazili v podvečernom čase. Po príchode na miesto nás privítala rodinka a mamka otca Jozefa. Po večeri sa určil čas ranných chvál a raňajok, pomodlili sme sa kompletórium a pomaly išli spať. Keďže sme boli v lese bez pouličných lámp, videli sme hviezdy, ktorými bola nebeská obloha posiata, pričom pohľad na nich bol balzamom na dušu a chválou nášmu Bohu za jeho kreatívnu stvoriteľskú moc. Po zhasnutí svetiel v chate sme si uvedomili aká je tma tmou.

Každý deň bol niečím zvláštny, vždy sme začali modlitbou, pokračovali raňajkami a rozjímaním nad evanjeliom daného dňa a následným spoločným zdieľaním. Vďaka patrí Duchu Svätému, ktorý nás viedol, a tak každého oslovilo z evanjelia niečo iné. Po tejto nádhernej a požehnanej chvíli sa niektorí šli polyžovať, iní sa prejsť. Každý si našiel ten správny spôsob relaxu. Vo vnútri sme sa hrali alebo sme sa rozprávali či čítali si, zasmiali sa, niekedy sme sa nemohli dosmiať.

S Darkou či Katkou Fun sme sa boli prejsť v blízkosti chaty a v jeden deň sme došli až na vrchol Lysej. Ten pohľad na prírodu bol nevýslovne nádherný a zasnežený. Cestou hore sme sa rozprávali no cestou naspäť modlili k Panne Márii, našej Matke, ktorá sa o nás stará spolu s jej Synom. V utorok a štvrtok sme si aj zaplávali a pošantili v bazéne. V stredu sme privítali otca Róberta, Otku a Katku K., ktorí k nám skôr doraziť nemohli, a tak sa náš počet zavŕšil. Tento čas bol vyplnený aj dennou zábavou v snehu, hraním spoločenských hier a to hlavne UNO a Faraón. Zábava nemala konca kraja. Každý deň sme slávili aj svätú omšu spolu so spevom a hrou na gitare. Naučili sme sa ako sa varí šošovicová polievka s ovsenými vločkami ako to varí mamka nášho otca Jozefa či iné druhy jedál.

Vďaka Ti, Pane, že si aj mne dal možnosť, šancu ísť na toto nádherné miesto, vďaka Ti, Pane, že si mi dal toľko zážitkov a chvíľu na oddych. Svoju stvoriteľskú moc si nám ukázal v nádhernej prírode. Vďaka Ti, Pane!

Tohto drahocenného času sa zúčastnili naši kňazi a to: otec Jozef, ktorému môžeme ďakovať za vybavenie chaty, otec Dušan, otec Róbert, tiež naše drahé druhé “mamy” Slávka a Otka, ktorým môžeme ďakovať za plné žalúdky a my – študenti, a to : Darka FF, Katka Fun PF, Katka K. PF a ja – Maťa PF.