Skip to content Skip to footer

Diecézne stretnutie mládeže Vykroč 2020, SPIŠ

DIECÉZNE STRETNUTIE MLÁDEŽE VYKROČ 2020

 

“HOVORÍM TI, VSTAŇ!”

Tieto slová sú výzvou, sú poslaním a sú pozvaním, ABY SI ŽIL.  Sú to slová, ktorými Ježiš kriesi mŕtveho chlapca (Lk 7, 14) i mŕtve dievča (Mk 5, 41). Týmito slovami sa chce prihovoriť aj tebe a vdýchnuť ti NOVÝ ŽIVOT.

Ak si doteraz žil iba tak, iba prežíval zo dňa na deň, príď na VYKROČ 2020 a dovoľ Ježišovi, ABY SA ŤA DOTKOL. Ak budeš chcieť, tvoj smäd a tvoja túžba PO ŽIVOTE sa môžu zmeniť NA REALITU.

 

Všetkých mladých, mladších ako starších, menej starých ako starších, duchom mladých aj tých, ktorí sa mladými cítia pozývame
na tohtoročné Diecézne stretnutie mládeže VYKROČ.

Po roku sa opäť stretneme v Aréne Poprad v Poprade, ale tentoraz sa vidíme už necelý týždeň po Veľkej noci 18. 4. (sobota) 2020.

Program začne o 9, 30 h. a počas obednej prestávky 12.30 h.  – 13.30 h. budete môcť opäť zažiť EXPO rehoľníkov a mládežnícke organizácie našej diecézy. Poobedňajší program vyvrcholí sv. omšou na Sídl. Juh v Kostole sv. Cyrila a Metoda o 15, 00 h.
Symbolické vstupné 1€.

Ste vrelo očakávaní, srdečne vítaní a hlavne povolaní k ŽIVOTU. 

Diecézne stretnutie mládeže VYKROČ 2020