Skip to content Skip to footer

Hosť na KU: Boj za život má v politike svoje miesto

Boj za život má v politike svoje miesto

 

Dňa 18.2.2020 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška, ktorej názov v sebe zahŕňal aktuálnu otázku: Oplatí sa bojovať o morálne hodnoty v európskom parlamente? Hosťom otca Róberta Slotku bol lekár, politik, lektor prirodzeného plánovania rodičovstva, a zároveň bývalý europoslanec MUDr. Miroslav Mikolášik, ktorý nás oboznámil so svojím profesionálnym a politickým pôsobením a priblížil nám politickú situáciu v európskom parlamente.

Pro-life tajne aj verejne

Hosť začal svoje lekárske pôsobenie na anesteziologicko-resuscitačnom oddelení v období tvrdého komunizmu. Časťou náplne jeho práce bol aj výkon anestézie pri rôznych typoch operácií, okrem iného aj pri potratoch, čo však kategoricky odmietol. Nakoľko bývalý režim nerešpektoval ani pluralitu názorov, ani výhradu vo svedomí, vedenie na MUDr. Mikolášika sústavne vyvíjalo nátlak. Nakoniec ho preradili na pozíciu praktického lekára v zliatinárskych závodoch, kde pracoval niekoľko nasledujúcich rokov.

V tom čase pôsobilo v lekárskych kruhoch množstvo odborníkov sympatizujúcich s ochranou života od počatia až po smrť, časom sa začali tajne stretávať a viesť odborné prednášky a semináre. Po revolúcii mohlo byť hnutie oficiálne zaregistrované na ministerstve vnútra, a tak v novembri 1990 vzniklo združenie Donum vitae, ktorého názov bol inšpirovaný exhortáciou pápeža Jána Pavla II. V roku 1992 už mali členovia hnutia kontakty na medzinárodnej úrovni a vedeli, že každý rok sa vo Vatikáne rozhoduje o tom, ktorá krajina dostane možnosť na svojom území zorganizovať svetový kongres za život. Spolu s vtedajším ministrom zdravotníctva sa vo Vatikáne prihlásili o slovo a vyjadrili záujem zorganizovať kongres na Slovensku. Išlo o mimoriadne úspešnú iniciatívu, a hoci na prípravu mali organizátori len štyri mesiace, na podujatí sa zišlo rekordných 1200 účastníkov z piatich kontinentov. Pro-life hnutie na Slovensku si týmto krokom vyslúžilo širokú publicitu a primeraný priestor v médiách, z čoho vyplynula naliehavá potreba argumentačne obstáť vo verejných diskusiách. Najväčším prínosom Svetového kongresu pro-life v Bratislave bola teda skutočnosť, že sa na Slovensku o ochrane života konečne začalo verejne hovoriť.

Kresťania majú stále šancu

MUDr. Mikolášik v súvislosti so svojou politickou kariérou skonštatoval, že nikdy nebola jeho životným cieľom, naopak, chcel sa venovať výhradne lekárskej činnosti. Avšak po zmene režimu bol na vedeckých pozíciách veľký nedostatok kompetentných pracovníkov bez komunistickej minulosti, a tak sa nechal prehovoriť a prijal funkciu riaditeľa odboru na ministerstve zdravotníctva. V roku 1994 sa stal opozičným poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Koncom deväťdesiatych rokov prijal ponuku na funkciu veľvyslanca a nasledujúce štyri roky strávil v Kanade. Po vstupe Slovenska do Európskej únie (ďalej len EU) sa stal členom KDH, kandidoval na funkciu europoslanca a nakoniec v európskom parlamente strávil tri funkčné obdobia.

Zo svojej pozície skúseného europolitika nám hosť pripomenul skutočnosť, ktorá sa pod vplyvom všeobecnej dezilúzie z aktivít liberálneho hnutia pomaly dostáva do úzadia: že vznik EU bol bezprostrednou reakciou na hrôzy druhej svetovej vojny a stála za ním snaha o mier a bezpečnosť európskych štátov. Bola to snaha generácie povojnových demokratov napraviť vojnou poškodené vzťahy (napr. vzťah medzi Nemeckom a Francúzskom) a išlo tu o ekonomickú spoluprácu medzi jednotlivými krajinami. Podľa slov hosťa práve existencii EU vďačíme za pretrvávajúci mier na území Európy a členstvo v EU je istou zárukou politickej stability a bezpečnosti. Preto vstup Slovenska do EU svojho času podporili takmer všetky politické strany.

V európskom parlamente v súčasnosti pôsobí osem rôznych skupín, ktoré sú reprezentantmi jednotlivých ideologických prúdov. Veľký vplyv tu majú prívrženci takzvaného liberalizmu, ktorí presadzujú myšlienku, že každý človek je sám sebe normou, no okrem nich tu môžeme nájsť kresťanských demokratov, socialistov, hnutia Green peace, ale aj kresťanských reformistov, ktorí predstavujú formu kompromisu medzi kresťanstvom a liberalizmom. Kresťanskí demokrati majú v európskom parlamente silné postavenie, ale nie je ich dostatočný počet. Pre každú členskú krajinu EU je preto dôležité, aby ľudia zdieľajúci kresťanské hodnoty pristupovali k voľbám zodpovedne. Ak odmietneme voliť, dáme priestor hnutiu liberálov, socialistov a „zelených“,  ktorí reprezentujú ateistický svetonázor. Hosť nás preto povzbudil k tomu, aby sme vyjadrili podporu tým, ktorých názory zdieľame, aby sa ich na dôležité politické pozície dostalo čo najviac. Pro-life hnutie je momentálne v menšine a vďaka nám sa to môže zmeniť.

Príkladom úspešnej iniciatívy pro-life hnutia na európskej úrovni bolo zastavenie financovania vedeckých pokusov s ľudskými embryonálnymi bunkami. Išlo o európsku občiansku iniciatívu One of us (Jeden z nás), ktorá v tejto súvislosti zorganizovala jednu z najúspešnejších podpisových akcií svojho druhu. Svedčí to o skutočnosti, že boj za život má v politike svoje miesto. Rezignácia je najväčšou chybou, akú môže občan urobiť, aj v konfrontácii s nepriaznivou politickou situáciou stále platí, že odovzdaním svojho volebného hlasu môžeme pomôcť správnym ľuďom dostať sa na tie správne miesta.

Slavomíra Matlová