Skip to content Skip to footer

Čo priniesol prvý týždeň Letného semestra?

V pondelok 14. februára 2011 sme so svätým Valentínom vstúpili do nového semestra. Sympatický svätec – mučeník, ktorý napriek cisárovmu zákazu požehnával manželstvá rímskych vojakov je patrónom nielen zamilovaných, ale aj všetkých milujúcich  ozajstnou láskou, ktorá dokáže aj život položiť za svojich priateľov. Sv. Valentín miloval Lásku, za ktorú  aj v roku 269 po Kr. položil svoj život, a tak je pre nás všetkých inšpiráciou.

Na sv. Valentína sme vstúpili do nového semestra, avšak žiaľ už ochudobnení o pátra Karola Lovaša, ktorého predstavený stiahol zo služby univerzitného kaplána späť do materského kláštora v Želive v Čechách. V našom tíme už od 1. januára nepracuje ani Grétka. S ňou sa však budeme môcť aj naďalej stretávať na pôde KU, zvlášť jej pomoc okúsia „handicapovaní“ študenti. Na jej miesto prichádza pani Mgr. Otília Kočálková, saleziánska spolupracovníčka z Dolného Kubína. Veríme, že popri svojich povinnostiach v nej budú môcť študentky a študenti nájsť oporu a pomoc ako u mamy.
Prvý týždeň semestra priniesol aj ďalšie aktivity, opäť sme sa vo väčšom počte stretli na mládežke, v utorok sme si zatancovali na Valentínskej tancovačke. Aj keď nás tam bolo skromnejšie, nálada bola výborná. Rozbehli sa aj stretká na IKARE a na RUŽI a pripravujeme aj ďalšiu možnosť pre prácu v malých skupinkách aj na iných internátoch a ubytovaniach. A tak popri skupinkách, ktoré už jestvujú v rámci Modlitbového spoločenstva pri KU je tu možnosť aj pre iných, ktorí chcú mať svoje vlastné spoločenstvo, ktorí chcú okúsiť aj možno inú formu spirituality. Naplno už funguje aj šport, rozbehli sa Sústredenia zo spirituality.
Čo ešte priniesol prvý týždeň semestra? Chrípku. Najprv ochorel otec Róbert, ten to však akosi rozchodil na Sústredeniach v Ústí na Orave, avšak my, dvaja kapláni Dušan a Jozef, sme od piatku prikovaní k posteli. Vysoké teploty, potenie sa, keď celý človek bolí, to všetko obetujeme za svoje ovečky. Veríme však, že skoro vyzdravieme a budeme môcť byť opäť spolu. A zabudol som ešte niečo. V UPaC sme dali dohromady nový tím študentov, ktorí nám budú v našej službe pomáhať. Tešíme sa z nich. V UPaC sa v týchto dňoch pohybujú stavbári, nakoľko budujú nám spovednú miestnosť, ktorá tak veľmi chýba. Už sa tešíme, že tu budeme môcť v pokoji vysluhovať sviatosť zmierenia a viesť duchovné rozhovory.
Na záver už len to, že sa tešíme na Vás, na spoluprácu s Vami a že Vás prosíme o modlitbu a Vašu ochotnú ruku k službe.

o. Jozef Žvanda