Skip to content Skip to footer

Chvály s Judom Antoinom

V utorok 9.4.2013 sa uskutočnili chvály s Judom Antoinom. Jude je laický misionár z Malajzie a Slovensko navštevuje minimálne raz do roka, a ak máme šťastie, tak aj dva krát.

Chvály s Judom vždy bývajú pre účastníkov silným zážitkom. Určite to bol ten dôvod, prečo sme mali tento krát takmer preplnený kostol. Ako sme sa na začiatku chvál stihli dozvedieť, Judovu prednášku si neprišli vypočuť iba študenti z Katolíckej univerzity, ale aj ľudia z rôznych krajov Slovenska a nechýbali ani starší obyvatelia Ružomberka, ktorých na chválach inokedy príliš nevidno.

Základnou témou prednášky, ktorá obvykle býva súčasťou chvál, ak je na nich prítomný hosť, bolo otroctvo a ústrednou myšlienkou zo Svätého Písma bol príbeh o posadnutom z gerazského kraja. Človek sa často stáva otrokom hriechu, no aj nesprávny vzťah k Bohu môže byť príčinou toho, že sa človek viac ako Božím synom cíti byť Božím otrokom. Lenže Boh človeka už nenazýva sluhom, ale synom a ako taký má aj synovské práva. Boh dáva človeku slobodu, kým satan je ten, kto človeka zotročuje. Ak je človek otrokom, jeho pán si vyžaduje bezmyšlienkovitú poslušnosť až na smrť. Syn však otca poslúcha nie z donútenia, ale z lásky. Otrok nemá právo na nič v dome svojho pána, no synovi prináleží dedičstvo po otcovi.  Ak je raz človek otrokom, do otroctva sa narodia aj jeho deti, no slobodný človek privádza k slobode aj svojich potomkov.

Zotročenie hriechom prichádza nepozorovane a má svoju postupnosť: najskôr je to iba myšlienka, tá sa neskôr stáva pokušením, následkom pokušenia je skutok, ten sa mení na zvyk a tu nastupuje skutočné zotročenie hriechom, ktoré sa môžekončiť až smrťou. Ak sa chce otrok oslobodiť, základným krokom je priznať si, že je otrokom. Aj posadnutý človek z gerazského kraja, hoci bol v absolútnej moci diabla, sám prichádza v ústrety Ježišovi a prihovára sa mu. A je na človeku, aby urobil ten prvý krok k Bohu a priznal si, že potrebuje jeho oslobodenie.

A to bolo aj kľúčovou modlitbou týchto chvál, oslobodenie od závislosti na alkohole, drogách či pornografií a od akéhokoľvek iného otroctva. Jude vždy prichádza so Slovom od Boha, ktoré je akýmsi spôsobom oslobodzujúce a prináša nám nový pohľad na vzťah k Bohu. Tou najväčšou výzvou však pre nás je v tomto Slove vytrvať aj naďalej a nestratiť blízkosť s Bohom.