Skip to content Skip to footer

Autorské čítanie s básnikom Michalom Chudom

Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka dňa 5. decembra 2012 v podvečerných hodinách navštívil známy slovenský kresťanský básnik Michal Chuda. Stretnutie s ním sa uskutočnilo v priestoroch UPaC za prítomnosti viac ako desiatky študentov a priaznivcov poézie.

Podujatie moderovala absolventka odboru žurnalistika na KU Mgr. Mirka Vaššová. Poslucháči sa dozvedeli, že Michal Chuda pochádza zo Zemplína, konkrétne z obce Papín pri Humennom. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského vyštudoval odbor slovenský jazyk v kombinácii s ruským jazykom. Už v roku 1970 mu vyšla prvá básnická zbierka s názvom Poľná omša. Názov pre jeho debutové dielko vymyslel spisovateľ a esejista Ján Buzássy, ktorý je známy aj z denníka SME. Básnickými vzormi pre Michala Chudu boli Milan Rúfus a Pavol Horov.

Michal Chuda pracoval istý čas na Ministerstve vnútra, kde ho vtedajší minister Ladislav Pittner nahovoril, aby aj pôsobením svojej osobnosti „pokresťančoval“ tento rezort. Neskôr podal Michal Chuda návrh koncepcie duchovnej služby v zmysle zmluvy s Vatikánskou Stolicou, čo spôsobilo jeho úzku spoluprácu s o. biskupom Františkom Rábekom. Od septembra 2012 pôsobí Michal Chuda ako jeho sekretár.

Michal Chuda prezentoval poslucháčom úryvky z niekoľkých jeho básnických zbierok – ako príklad uvádzam diela Som s tebou v slove, Jablko v dlani, Biele noci (pre napísanie tohto diela ho inšpiroval pobyt v Rusku, v niekdajšom Leningrade) a Štvorlístok. Michal Chuda pôsobil aj ako redaktor periodika Slovenské pohľady a ako prekladateľ diel ruskej literatúry. V jeho básňach možno nájsť nielen náboženské motívy, ale aj lásku k vlasti, rodnej obci. Michal Chuda odporúča mladým, aby boli úprimní voči sebe aj voči svojim čitateľom (ak sa raz rozhodnú písať). Písať treba pre radosť, pričom podľa neho nesmieme nikdy zabúdať na Božie slovo, ktoré je večnou istotou. Advent označil ako čas najkrajšieho očakávania, do ktorého veľmi šikovne zakomponoval lásku k vlastnej manželke a ich piatim deťom. Autorsky plánuje pokračovať v téme sv. Cyrila a Metoda a chce dopísať cyklus básní s názvom Pod krížom stojím, inšpirovaný cirkevným rokom.

Na záver stretnutia zaželal Michal Chuda publiku pokojné a posvätné prežitie adventu a budúcim básnikom množstvo dobrých inšpirácií, aby si kresťanská poézia našla medzi mladými čo najviac priaznivcov.

 

HELENA PALAŤKOVÁ