Skip to content Skip to footer

V trojdňovej adventnej adorácii sme si pripravili srdcia na Pánov príchod

„Kto je smädný, nech príde, a kto chce, nech si naberie zadarmo vody života.“ (Zjv 22,17) V tomto znamení sa niesli tri dni prvého adventného týždňa (3. 12. – 6.12. 2012) na našej univerzite. Študenti, pedagógovia a zamestnanci mali možnosť v tomto radostnom čase očakávania počas trojdňovej adorácie načerpať pokoj a silu do všetkých všedných, ale aj nevšedných situácií.

„Adventnú adoráciu sme organizovali už po šiestykrát  a jej cieľom bola duchovná obnova na KU,“ povedal o podujatí otec Jozef Žvanda,  jeden z univerzitných kaplánov  Univerzitného pastoračného centra (UPaC) Jána Vojtaššáka, ktoré podujatie organizovalo.  Adorácia sa začala pondelok 3. decembra večernou mládežníckou svätou omšou. Počas nasledujúcich dní sa všetci študujúci, ale aj pracujúci ľudia z Katolíckej univerzity
mali možnosť zapojiť do modlitbových zápasov za jednotlivé fakulty, ako aj celú KU. Moderované a individuálne adorácie počas dňa prebiehali v kaplnke sv. Alberta na Univerzite, celonočné adorácie v kaplnkách jednotlivých internátov.

V rámci adorácie prebiehala v stredu (5. 12.) na KU aj duchovná obnova, ktorej program zahŕňal možnosť prijatia sviatosti zmierenia, sv. omšu a adoráciu. Hosťom duchovnej obnovy bol Mons. Stanislav Stolárik. Košický pomocný biskup začal svoju návštevu ešte v utorok (4. 12. ), aby svoj čas strávil aj s pedagógmi a študentmi. S pedagógmi sa stretol v rámci kurzu Objav Krista, ktorého témou bol Duch Svätý. Na večernej svätej omši, ktorú slávil so študentmi na jednom z internátov zdôraznil, aby využívali adventný čas ako dobu očakávania. „Advent je aj v našich životoch doba očakávania, keď si ako mladí ľudia hľadáte svoje miesto a povolanie v životoch. Je však potrebné, aby ste sa v nich stále streli s Ježišom,“ povedal. Vrcholom adventnej duchovnej obnovy bola svätá omša slávená v kostole sv. Rodiny v Rybárpoli, kde biskup v homílii zdôraznil potrebu, aby sa viera stala pre mladých aj ich vášňou.

Súčasťou programu trojdňovej adorácie bola tiež adventná kvapka krvi, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok (6. 12.) v priestoroch UPaC. „Ak mám niečo, čo môžem darovať, aby som tým pomohol niekomu inému, nevidím dôvod, prečo by som to neurobil,“ vysvetlil svoje dôvody k darovaniu krvi študent informatiky Paľo. Mnohí z darujúcich zmýšľali podobne ako on, o čom svedčí fakt, že šancu darovať vzácnu tekutinu využilo 52 darcov nielen z radu študentov, ale aj pedagógov. Takmer polovica z nich  túto možnosť využilo po prvýkrát. Vyše 23 litrov tekutého orgánu tak pomôže zachrániť viaceré ľudské životy.

Adventnú možnosť na adoráciu využilo  mnoho študentov a pedagogických i nepedagogických zamestnancov zo všetkých pracovísk a katedier našej univerzity.   „Bola to pre mňa príležitosť na vnútorné stíšenie a prípravu na narodenie Mesiáša. Mohla som sa zamyslieť nad svojimi prioritami a dať vo svojom živote znovu na prvé miesto Ježiša,“ povedala o celej akcii študentka Janka. Trojdňovú adoráciu ukončila vo štvrtok (6. 12.) moderovaná taizé adorácia v kaplnke sv. Alberta.

Ružena Dvorščáková