Skip to content Skip to footer

Ako milovať svojich nepriateľov?

„Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú…“ (Mt 5, 44)

Milovať svojich nepriateľov, k čomu nás vyzýva náš Pán, nie je  ľahké. No s pomocou Božou je to možné. Ako sa to dá uskutočniť v našom živote? Možno nám k tomu môže pomôcť týchto dvanásť bodov.

 1. Modlitba je základ. V nej môžeme prosiť o silu správne zvládnuť každú životnú situáciu. V modlitbe uvažujeme, akoby reagoval Ježiš. Dôležitá je ranná modlitba. Do našej každodennej rannej modlitby je potrebné vkladať všetkých ľudí, ktorých dnes stretneme, všetky situácie a prosbu, ak dôjde medzi mnou a niekým iným ku konfliktu, aby som dokázal čím skôr odpustiť.
 2. Poriadok v živote. Prácu je potrebné zladiť s modlitbou a oddychom. Ak sme oddýchnutí, skôr a ľahšie zvládneme stresové situácie. Ak sme naopak unavení, skôr môžeme inému ublížiť. Ježiš často odchádzal do ústrania, kde aj oddychoval.
 3. Komunikovať, hovoriť o tom, čo prežívame, čo nás teší a čo nás trápi. Komunikovať zvlášť s tými, s ktorými sme najčastejšie. Veci vysvetľovať, ak im nerozumieme, pýtať sa.
 4. Najčastejšie dôjde ku konfliktu s tými, s ktorými sme najčastejšie. Často sú to tí ľudia, ktorí nás veľmi milujú a ktorých my veľmi milujem. Preto milosrdenstvo a odpustenie musí byť na každodennom stole nášho života.
 5. Ak nám niekto ublížil, je potrebné na negatívne emócie nereagovať negatívnou emóciou a na pár sekúnd či minút sa niekam stratiť a „rozdýchať“ to.
 6. Hnev potrebujeme spracovať. Pomôže nám v tom duchovný život, rozhovor s blízkym človekom, s duchovným vodcom, spoveď, možno aj prechádzka či šport. Nespracovaný hnev môže prerásť do katastrofy.
 7. Neriešiť veci horúcou hlavou. S odstupom času môžu veci vyzerať úplne ináč. Tiež nevidíme do srdca daného človeka, prečo to urobil. Ježiš nedovolí bratom „Boanergens“ vrhnúť oheň na samarijské dediny, len preto, že ich na ceste neprijali. Učeníci veci ešte nechápali, až časom.
 8. Ak to nezvládneme a predsa na hnev reagujeme hnevom a nadávkami, potrebujeme sa upokojiť. Po istom čase sa potrebujeme s dotyčným človekom stretnúť a ospravedlniť sa a všetku svoju biedu vyvážiť láskou.
 9. Niekedy nám veľmi ľudia ublížia. Ťažko sa potom odpúšťa. A predsa treba v modlitbe prosiť: „Pane, daj mi silu, aby som dokázal odpustiť!“
 10. Milovať svojich nepriateľov však neznamená byť „fackovacím“ panákom, je potrebné milovať hriešnika, ale nenávidieť hriech, preto je tiež potrebné pomenovať veci s láskou.
 11. Milovať nepriateľa neznamená, že sa mu musíme vrhať okolo krku, ako ho máme radi. Vždy však máme každého človeka slušne pozdraviť a aj napriek tomu, že nám ublížil, máme mať k nemu úctu.
 12. Vždy sa môžeme za nepriateľov modliť. Zároveň sa musíme modliť aj za seba samých, aby sme sa my nestali nepriateľmi pre druhých.

Jozef Žvanda

Foto: Internet