Skip to content Skip to footer

AKADEM 2011 – svedectvo

Olá Akadem volá :) , asi takýmto spôsobom sme sa tešili na 20ty ročník Akademu, ktorý sa už po 9ty- krát konal v Ružomberku. V piatok 11.11.2011 sme mohli vidieť veľa mladých ľudí pochodujúcich za sebou s veľkými batohmi na chrbte, presúvajúcich sa zo stanice k očakávanému cieľu – do ružomberskej koniarne. Všetko to vypuklo svätou omšou o 19tej hodine, ktorú celebroval bansko-bystrický vikár Martin Bublinec, ktorý sa mladým prihovoril povzbudivými slovami. Tiež bolo odhalenie nového loga Akademu.

 Naši kolegovia z BA UpaC nám pripravili agapé bohaté na rožky a 4 druhy vynikajúcej pomazánky. Ďalším bodom bolo rozdelenie do 34 skupiniek, ktoré viedli animátori z rôznych UPaC. Myslím, že každý z nás sa  tešil na nových ľudí. Zelený koberec zaplavený skupinkami sme mohli vidieť aj v sobotu a v nedeľu, kedy sme sa zdieľali, vymieňali si rôzne skúsenosti, názory, spoločne sa smiali a hrali hry. A potom to prišlo… Metalica! Horúca spŕška ich bezprostredného humoru, originálnych textov nás všetkých dostala do pohybu. Organizátorov treba jednoznačne pochváliť za dobrý výber tejto skupiny. V sobotu nás čakal ďalší zaujímavý bod, v podobe prednášky, ktorú si pre nás pripravil otec Anderej Darmo, ktorý humorným spôsobom hovoril o motte tohtoročného Akademu: „Prišli sme viere na koreň“, o čom svedčilo aj množstvo otázok, ktoré kládli mladí ľudia. Svätá omša, obed v podobe gulášu, i workshopy prebehli v priateľskej atmosfére, kde sme viacerí dostali odpovede na naše otázky, ktoré sme si kládli. Duchovný rast nám umožnili chvály v podaní Rieky života, alebo paralelne prebiehajúca adorácia. Sobotu zaklincoval papučový relax, kde sme sa mohli zasmiať či pospať pri dobrej komédii. A prišla nedeľa. Posledná práca v skupinkách, nádherné divadlo so spevom Modlitba Márie Magdalény a svätá omša, ktorú celebroval žilinský biskup Tomáš Galis. Naplnení, povzbudení končíme tohtoročný Akadem a tešíme sa, že zakorenení vo viere, môžeme rásť a vydávať svedectvo iným ľuďom. Veľká vďaka patrí všetkým organizátorom, cez tých čo boli pri registrácií, kuchárkam, pomocníčka a pomocníkom, zdravotníkom, moderátorom, kňazom i všetkým, ktorí prispeli akýmkoľvek spôsobom k takémuto obrazu Akademu. Pán Boh zaplať… dovidenia o rok! :)

Veronika a Mirka