Skip to content Skip to footer

AKADEM 2011 bohatý na vitamíny

Už dvadsať rokov slovo AKADEM zjednocuje vysokoškolákov z celého Slovenska, konkrétne kresťanskú akademickú mládež. Tí sa najprv stretávali v Banskej Bystrici, odkiaľ putovali na blízke mariánske pútnické miesto Staré Hory. Po desiatich rokoch sa AKADEM presťahoval pod Čebrať, do Ružomberka, kde popri jednotlivých UPC-čkách, Konferencii biskupov Slovenska a Katolíckej univerzite drží ochrannú ruku nad celým podujatím generálny partner – Trojjediný láskavý Boh. Aj vďaka tomu sa dvadsiaty ročník AKADEM-u vydaril a všetci jeho účastníci, či už z radov študentov, univerzitných kaplánov a iných hostí,tu dostali patričnú dávku vitamínov: C-ieľavedomosti, D-obroty, E-mpatie, CH-uti, L-ásky, N-ádeje, M-údrosti, O-betavosti, P-riateľstva, R-adosti, S-poločenstva,V-iery a Z-odpovednosti.

Celé toto všetko odštartoval Mons. Marián Bublinec, diecézny administrátor banskobystrickej diecézy. Ten vo svojej kázni počas otváracej svätej omše v piatok o 19.00 v Športovej hale Koniareň  inšpiroval slovenských „vysošov“ (Pozn. vysokoškolákov) osobnosťou  svätca dňa, sv. Martina. Okrem iného hovoril aj o slobode a spomenul Spojené štáty Americké, ktoré sa hrdia slobodou, symbolom ktorej je aj Socha slobody. Avšak ak chce byť Amerika skutočnou slobodnou krajinou, potrebuje tu postaviť ešte jednu sochu: Sochu zodpovednosti.  Program sa potom niesol prácou v malých skupinkách, koncertom skupiny Metelica. Hladné žalúdky však ešte predtým potešili blaváckiUPC-čkárisvojim starým dobrým zvykom, agapé.

Aj sobota bola bohatá na mnohé aktivity, podujatia, modlitbu, stretnutia. Možno spomenúť rektora KU v Ružomberku, prof. TadeuszaZasępu, ktorý v sobotu napoludnie počas kázne vo farskom kostole sv. Ondreja poukázal na nebezpečenstvo zničenia, devalváciu slova, ktoré predchádzalo fašizmu, komunizmu. Dnes sa nachádzame v podobnej situácii. Popoludní po chutnom guláši určite zaujali mnohé workshopy, v sobotu večer adorácia či chvály a v nedeľu dopoludnia divadlo pod názvom Modlitba Magdalény, či záverečná svätá omša s otcom biskupom Tomášom Gálisom. Ten už tradične predsedá záverečnej AKADEM-áckej omši a svojim slovom zavše nadchne mladých pútnikov 21. storočia, takže oni z Ružomberka odchádzajú ešte navyše s jedným vitamínom: N+N, tzn. Nevšedné Nadšenie.Vitamín N+N vytvára imunitu voči diagnóze N-N-, tzn. neviem, nechce sa mi.

Vitamín N+N nech nás drží nasledujúcich 365 dní do ďalšieho AKADEMu. Vďaka Vám organizátori, vďaka Ti Bože.

o. Jozef Žvanda

[nggallery id=9]